Reisikindlustus

Teenuseosutajaks on IIZI Kindlustusmaakler. Maaklerlepingu tingimustega saab tutvuda siin. Soovitame kindlasti tutvuda lepingueelse infoga, mis on kirjas punktis 3.1.

Reisi sihtkoht ja iseloomReisi iseloom (kindlustushuvi)

Reisijad

Edasi

Kindlustushuvi ja hinnad

Kindlustusvõtja andmed

Ülevaade