Reisikindlustus

Teenuseosutajaks on IIZI Kindlustusmaakler. Maaklerlepingu tingimustega saab tutvuda siin. Soovitame kindlasti tutvuda lepingueelse infoga, mis on kirjas punktis 3.1.

Reisi sihtkoht ja iseloom

Sõjaolukorra tõttu Ukrainas ei ole võimalik pakkuda kindlustuskaitset Venemaa, Valgevene ja Ukraina piirkonda.Reisi iseloom (kindlustushuvi)

Reisijad

Edasi

Kindlustushuvi ja hinnad

Kindlustusvõtja andmed

Ülevaade