Sinu iiziklik kahjuabi
24/7 nõustamine ja abi sündmuskohal, toetus dokumentide vormistamisel ja vaidluste lahendamisel.

IIZI 24/7 Kahjuabi

24/7 isiklik abi
Helista 666 0300 ning anname nõu ja juhiseid, kuidas tegutseda avarii või muu kahju korral.
24/7 abi sündmuskohal
Ööpäevaringne abi, tuleme vajadusel kohale, fikseerime õnnetuse, aitame vastaspoolega kokkuleppele jõudmisel.
Kindlustuskatte kontroll
Selgitame välja kindlustustoote ja -lepingu sisu ning kindlustusandjad, kelle poole pöörduda.
Kahjuteate koostamine
Sujuva kahjukäsitluse tagamiseks aitame koostada korrektse kahjuteate ja esitame selle Teie eest sobivale kindlustusandjale.
Juristi abi
Õigusabi vaidluste lahendamisel ja läbirääkimistel. Nõustamine ja abi tagasi- või kahjunõude korral.
Otsuste vaidlustamine
Vähendamise või keeldumisega seotud kahjuotsuse korral aitame jõuda tingimustele vastava hüvitiseni.

Kuidas käituda kahjude korral?

Kontaktid
Kui sul juhtus liiklusõnnetus

Teavita Häirekeskust ja helista telefoninumbril 112, kui:

 • Keegi on õnnetuses viga saanud.
 • Sa ei tea, kes on kahjustada saanud vara omanik. Näiteks kahjustasid parklas teist sõidukit või liiklusmärki. Liiklusõnnetus toimus loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel.
 • Liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele, kes on süüdlane.

Liiklusõnnetuse asjaolude fikseerimine

 • Enne õnnetuspaigalt lahkumist tuleb fikseerida õnnetuse põhjustaja ning kannataja. Selleks on mugav kasutada vormi "Teade liiklusõnnetusest".
 • Kui vorm puudub, siis koosta vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest, millesse pane kirja:

  • Õnnetuses osalenud isikute andmed (nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress)
  • Sõidukite andmed (sõiduki number, liikluskindlustuse info)
  • Juhtumi kirjeldus koos skeemiga
  • Allkirjastatud kokkulepe: kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja

 • Võimalusel tee sündmuskohal mõned fotod (näha sõiduki(te) kahjud, paiknemine ja asukoht) ja võta tunnistajate kontaktid. Mitte mingil juhul ei tohi sõidukeid enne õnnetusjuhtumi fikseerimist sündmuskohast liigutada.

Teavita kindlustusandjat

 • Esmalt tee kõik, et tekkinud kahju kuidagi ei suureneks. Veendu, et õnnetuses osalenud sõidukiga on ohutu sõita. Kui vajad puksiirteenuse abi, siis kaskokindlustuse olemasolul võta ühendust Autoabi teenusega, mille kontaktid leiad siit.
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu: pöördu esimesel võimalusel süüdlase kindlustusandja poole. Sind suunatakse autoremondi koostööpartneri juurde. Ka võid pöörduda enda kindlustusandjapoole kui:

  • Kõik liiklusõnnetuse asjaolud on selged (kes on kannatanu ja süüdlane)
  • Õnnetuses ei ole inimesed viga saanud
  • Tekkinud kahju eeldatav summa jääb alla 10 000 €
  • Õnnetuses osalejate sõidukid on Eesti registris
  • Õnnetuse toimumiskoht on Eesti
  • Ühendust võtad 30 päeva jooksul

 • Kui oled õnnetuse põhjustaja: pöördu viivitamatult kindlustusandja poole, kus oled teinud oma liikluskindlustuse. Vajadusel teavita ka kaskokindlustust.
 • Kaskokahjust teavitamiseks vali autole sobiv autoteenindus. Kahju teatamise toimingud tehakse Sinu eest. Kui sõidukil on tehase garantii, pöördu vastava margiesinduse poole.
Kui sul juhtus liiklusõnnetus välismaal

Välismaal toimunud liiklusõnnetuse korral tuleb järgida täpselt samu reegleid kui Eestiski.

Mõned tähelepanekud, mida Sa peaksid teadma:

 • Teade liiklusõnnetusest“ vorm on Euroopa Liidus ja rahvusvahelise rohelise kaardi liikmesriikides sarnased Eestis kasutatavaga, tegemist on samade põhimõtetega.
 • Kui vorm puudub, siis koosta vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest. Kindlasti allkirjasta kokkulepe, kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja!
 • Mida täpsemalt on kirjeldatud liiklusõnnetus, seda kiirem ja sujuvam on kahjude käsitlemine.
 • Kindlasti jäta üks eksemplar vormist endale!

Teavita kindlustusandjat

 • Esmalt tee kõik, et tekkinud kahju kuidagi ei suureneks. Veendu, et õnnetuses osalenud sõidukiga on ohutu sõita. Kui vajad puksiirteenuse abi, siis kaskokindlustuse olemasolul võta ühendust Autoabi teenusega, mille kontaktid leiad siit.
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu: pöördu esimesel võimalusel süüdlase kindlustusandja poole, kes annab edasised juhised. Kindlustushüvitist maksab põhjustaja kindlustusandja või selle esindaja Eestis.
 • Kui oled õnnetuse põhjustaja: pöördu viivitamatult kindlustusandja poole, kus oled teinud oma liikluskindlustuse. Vajadusel teavita ka kaskokindlustust.
 • Kasko kahjust teavitamiseks välismaal võta ühendust oma kindlustusandjaga, kes annab kahjukäsitluseks edasised juhised.

Kui sul juhtus liiklusõnnetuse Venemaal

Mõned tähelepanekud, mida Sa peaksid teadma:

 • Liiklusõnnetuses osalenud sõidukiga Venemaalt lahkumiseks peab kaasas olema politsei tõend liiklusõnnetuse kohta.
 • Venemaal on kindlustussummad oluliselt väiksemad kui Eestis. Näiteks isikukahju korral 560 000 rubla iga kannatanu kohta, varakahju korral 400 000 rubla iga kannatanu kohta.
 • Kindlustussummat ületava kahju peab kandma kahju põhjustaja ise.
 • Sõidukikahju hüvitatakse vaid Venemaa eksperdi hinnangute alusel. Hüvitise saamiseks tuleb hinnata sõiduki taastamisväärtus, millest arvestatakse maha sõiduki kulum.
 • Kui kahju põhjustab kindlustuslepinguta sõiduk, siis hüvitab kahju Venemaa rohelise kaardi büroo (Venemaa Autokindlustusseltside Liit, Рoссийский Сoюз Автoстраховщиков).
 • Kui kahju põhjustanud sõiduk jääb tundmatuks, siis kahju ei hüvitata.
 • Kannatanul ei ole Venemaal toimunud liiklusõnnetuse korral võimalik hüvitist Eestis taotleda.
Kui sul juhtus liiklusõnnetus parklas

Parklas toimunud liiklusõnnetuse korral tuleb järgida täpselt samu reegleid nagu ka mujal liikluses toimunud liiklusõnnetuse korral.

Mõned tähelepanekud, mida Sa peaksid teadma:

 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu: pöördu esimesel võimalusel süüdlase kindlustusandja poole. Sind suunatakse autoremondi koostööpartneri juurde. Ka võid pöörduda enda kindlustusandja poole kui:

  • Kõik liiklusõnnetuse asjaolud on selged (kes on kannatanu ja süüdlane)
  • Õnnetuses ei ole inimesed viga saanud
  • Tekkinud kahju eeldatav summa jääb alla 10 000 €
  • Õnnetuses osalejate sõidukid on Eesti registris
  • Õnnetuse toimumiskoht on Eesti
  • Ühendust võtad 30 päeva jooksul

 • Kui oled õnnetuse põhjustaja: pöördu viivitamatult kindlustusandja poole, kus oled teinud oma liikluskindlustuse. Vajadusel teavita ka kaskokindlustust.
 • Kasko kahjust teavitamiseks vali autole sobiv autoteenindus. Kahju teatamise toimingud tehakse Sinu eest. Kui sõidukil on tehase garantii, pöördu vastava margiesinduse poole.
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu: pöördu esimesel võimalusel süüdlase kindlustusandja poole. Sind suunatakse autoremondi koostööpartneri juurde.
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu, aga süüdlast ei ole enam sündmuskohal, siis:

  • Süüdlase kontaktide olemasolul pöördu tema või enda kindlustusandja poole.
  • Kui süüdlast ei ole teada, siis aitab kaskokindlustus.
  • Kui süüdlast ei ole teada ja ei ole ka kaskokindlustust, siis uuri võimalusi süüdlase tuvastamiseks pealtnägijate või turvakaamerate abil. Kui see aga ei õnnestu, siis tuleb remondikulud endal kanda.
Kui liiklusõnnetuse põhjustas sõiduk, mis on kindlustatud välisriigis

Kui Eestis toimus liiklusõnnetus sõidukiga, mis on kindlustanud välisriigi kindlustusandja poolt, tegeleb kahju käsitlemise ja kahju hüvitamisega kannatanule kindlustusandja esindaja Eestis (korrespondent). Korrespondentide nimekirja ja nende kontaktandmed leiad siit.

Kui välisriigi kindlustusandjal ei ole korrespondenti, pöördu Eesti Liikluskindlustuse Fondi poole.

Kui sa kahjustasid sõidukit löökaugust läbi sõites

Löökaugu tagajärjel tekkinud kahju sõidukile hüvitab kaskokindlustus. Sinu enda kanda jääb omavastutuse osa, mida on võimalik välja nõuda tee valdajalt.

Äärmiselt oluline on kohene kahjustuste ja toimumiskoha fikseerimine.

Kui kaskokindlustuse lepingut ei ole sõlmitud, saab kogu kahju nõuda tee omanikult. Täpsema info nõude edastamiseks tee omanikule leiad siit.

Kui su sõiduk vajab tasuta autoabi

Tasuta Autoabi on ööpäevaringne tasuta teenus ootamatu ja ettenägematu olukorra puhul, kui sõidukiga ei saa mingil põhjusel enam edasi sõita. Autoabi kehtib vaid kaskokindlustuse olemasolul ning sõidu- ja pakiautodele ja ka mootorratastele. Autoabi kontaktid leiad siit.

Autoabi on abiks:

 • purunenud rehvi vahetamisel;
 • auto käivitamisel, kui aku on tühjaks saanud;
 • auto välja tõmbamisel lumest, liivast või teelt väljasõidu korral;
 • auto pukseerimisel remonditöökotta.
Kui su sõidukil juhtus klaasikahju

Kui Sinu autol on kaskokindlustus, on klaasiparandus enamasti tasuta. Pöördu esimesel võimalusel oma kindlustusandja koostöö klaasipartneri poole, et kokku leppida sobiv aeg klaasi parandamiseks või vahetamiseks. Klaasipartnerid leiad siit.

Ka kahjuteate vormi täitmiseks ei pea oma kindlustusandjat teavitama, seda saad mugavalt teha koostööpartneri juures.

Klaasikahjude hüvitamise puhul reeglina omavastutust ei rakendata.

Kui sa sõitsid otsa loomale

Mõned tähelepanekud, mida Sa peaksid teadma:

 • Esmalt tee kõik, et tekkinud kahju kuidagi ei suureneks. Kindlasti taga enda ja kaasreisijate ohutus.
 • Vigastatud või hukkunud loomast teavita Häirekeskust telefoninumbril 112 või Keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 1313.
 • Võimalusel tee sündmuskohal mõned fotod, et tõendada mets- või kariloomale otsasõit.
 • Peale juhtumi asjaolude fikseerimist võib sõidukiga sündmuskohalt lahkuda, kui oled veendunud, et liiklemine on ohutu.
 • Teavita esimesel võimalusel oma kindlustusandjat, kes annab kahjukäsitluseks edasised juhised.
 • Kaskokindlustuse olemasolul hüvitatakse metsloomale tõttu tekkinud kahjud enamasti omavastutuseta.
Kui toimub sõiduki vargus või vandalism
 • Teavita koheselt politseid telefoninumbril 112.
 • Täida ja esita elektrooniline süüteoteade.
 • Kaskokindlustuse olemasolul teavita koheselt ka vastavat kindlustusandjat, kes annab kahjukäsitluseks edasised juhised. Reeglina tuleb Sul arvestada 10 -15% suuruse omavastutusega kahjusummast.
Kontaktid
Kui sa jääd reisil haigeks
 • Arstiabi saamiseks võib pöörduda nii riikliku kui ka erakliiniku poole. Arstid on tavaliselt ka suuremates hotellides kohapeal. Kui võimalik, tuleks eelistada riiklikke raviasutusi. Oluline on saaksid kiiresti abi.
 • Toimi vastavalt arstide ettekirjutustele. Hoia alles kõik saadud dokumendid (ravi- ja ravimite arved, transpordiarved jt kulutusi tõendavad dokumendid). Palu välisriigi arstilt tõendit diagnoosi ja ravi kohta. Võimalusel tasu ravikulud ise.
 • Kui ravikulusid ei ole võimalik tasuda, siis palun võta ühendust kindlustusandja koostööpartneriga, kes korraldab garantiikirja väljastamise ja tasub raviarved Sinu eest. Kindlustusandjate meditsiiniabi partnerite kontaktid leiate siit või ka on need välja toodud reisikindlustuse poliisil.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
Kui sa pead reisi ära jätma
 • Kui Sul ei ole võimalik reisile minna, siis teavita sellest esimesel võimalusel reisiga seotud osapooli (reisikorraldajat, lennufirmat, majutusasutust), et saaks teha reisiplaanides muudatusi ning broneeringuid tühistada.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega. Kindlustusjuhtumit tuleb tõendada, näiteks haigestumise puhul on vajalik perearsti tõend. Samuti tuleb tõend esitada, kui aset leiab mõni muu juhtum (näiteks õnnetus kodus või liikluses). 
Kui su reis hilineb sihtkohta
 • Pea nõu reisispetsialistidega asenduslennu leidmise osas.
 • Kindlasti küsi lennuettevõttelt tõend hilinemise põhjuste kohta.
 • Võimalusel tee foto lennujaamatabloost märguandega hilinemise kohta.
 • Hoia alles kõik dokumendid ja arved lisakulutuste kohta (majutus, toitlustus, uued piletid jne).
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
Kui su pagas hilineb sihtkohta
 • Küsi lennuettevõttelt tõend pagasi hilinemise ja kätte saamise kohta.
 • Kui pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, siis on Sul õigus endale vajalikud esmatarbekaubad soetada vastavalt kindlustuslepingus kokku lepitud summas.
 • Hoia alles kõik dokumendid ja tehtud kulutuste arved.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
Kui su pagas saab kahjustada
 • Küsi lennuettevõttelt tõend pagasi kahjustumise kohta.
 • Võimalusel tee fotod kahjustunud pagasist.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
Kui su pagas läheb kaduma
 • Küsi lennuettevõttelt tõend pagasi kadumise kohta.
 • Koosta nimekiri pagasis olnud esemetest ja nende väärtustest.
 • Hoia alles kõik dokumendid ja tehtud kulutuste arved.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
Kui reisil lähevad su dokumendid kaduma
 • Esimesel võimalusel anna dokumendi vargusest või kadumisest teada politseile ning küsi neilt ka tõend. Nõu saamiseks helistada Välisministeeriumi 24/7 infotelefonile +372 5301 9999.
 • Küsi kindlasti üle, kas Sul lubatakse kodumaale tagasi sõita politseist antud tõendi või dokumendi koopia alusel.
 • Kui antud riigis eksisteerib Eesti saatkond ja/või Eesti aukonsul, siis taotle Eestisse tagasi sõitmiseks tasuta tagasipöördumistunnistust. Kui aga dokument läheb kaduma või varastatakse riigis, kus puudub Eesti saatkond ja/või aukonsul, siis võid pöörduda ükskõik millise Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse poole. Sellisel juhul väljastatakse Sulle Euroopa tagasipöördumistunnistus (Emergency Travel Document). See dokument on ette nähtud tagasipöördumiseks koju, mitte reisi jätkamiseks.
 • Uuri kindlasti, kas riigist lahkumiseks on vajalik väljasõiduluba või -viisa.
 • Kindlasti varu dokumentide vormistamiseks aega ja kannatust. Hoia alles kõik kulupaberid ja muud juhtumit tõendavad paberid. Kulutused kohapeal tuleb teha endal ise. Pagasikindlustusega hüvitatakse kulutused vastavalt kokku lepitud tingimustele.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
Kasulikud viited ja info
Kontaktid
Kui puhkeb tulekahju
 • Esmalt tee kõik, et tagada ohutus. Evakueeru ja anna esmaabi kannatanutele.
 • Helista Häirekeskusesse telefoninumbril 112, kui tulekahju ei ole võimalik oma jõududega kontrolli alla saada. Tegutse edasi saadud juhiste järgi.
 • Hoia sündmuskoht puutumatuna, et oleks võimalik tuvastada tulekahju tekkepõhjused.
 • Kui Sinu kodukindlustuse leping sisaldab ka koduabi teenust, siis võta nendega koheselt ühendust. Koduabi teenus pakub Sulle ööpäevaringset abikätt ootamatute pakiliste juhtumite lahendamiseks. Kõrvaldatakse kahju põhjus, vajadusel korraldavad remondi- ja koristustööd ja pakutakse abi ka kahjuteate vormistamisel. Koduabi kutsu numbrilt, mille leiad siit.
Kui juhtub veeavarii
 • Esmalt tee kõik, et tagada ohutus. Võimalusel sulge vesi, et kahju ei suureneks.
 • Kui on oht, et veekahju võib levida naabrite koju, siis teavita koheselt ka neid.
 • Tee fotosid, et koguda tõendeid kahju kohta.
 • Alusta kuivatamistöödega.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat ja esita kahjuavaldus koos kõigi dokumentidega.
 • Kui Sinu kodukindlustuse leping sisaldab ka koduabi teenust, siis võta nendega koheselt ühendust. Koduabi aitab Sind kuivatustöödega, vajadusel kutsutakse toruabi ja pakutakse abi ka kahjuteate vormistamisel. Koduabi kutsu numbrilt, mille leiad siit.
Kui torm põhjustab kahju
 • Esmalt tee kõik, et tagada ohutus ja piira kahju suurenemist. Näiteks kata tormi tõttu tekkinud avad koormakatte või kilega.
 • Kui Sinu kodukindlustuse leping sisaldab ka koduabi teenust, siis võta nendega koheselt ühendust. Koduabi aitab Sul katta tormi tõttu tekkinud avad ning kodu valvatakse kuni avade sulgemiseni. Ka pakutakse abi kahjuteate vormistamisel. Koduabi kutsu numbrilt, mille leiad siit.
Kui toimub vargus või vandalism
 • Teavita koheselt politseid telefoninumbril
 • Täida ja esita elektrooniline süüteoteade.
 • Esimesel võimalusel teavita kindlustusandjat, kes annab kahjukäsitluseks edasised juhised.
 • Kui Sinu kodukindlustuse leping sisaldab ka koduabi teenust, siis võta nendega koheselt ühendust. Koduabi valvab Sinu kodu kuni see on kindlalt suletud. Abistatakse uste ja akende sulgemisel, kui need on lõhutud ning paigaldatakse uus lukk. Ka pakutakse abi kahjuteate vormistamisel. Koduabi kutsu numbrilt, mille leiad siit.