Õnnetusjuhtumi­kindlustus

Õnnetus ei hüüa tulles. Vali parim kaitse!

Alusta kindlustamist

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab siis, kui saad õnnetuses vigastada, püsiva puude või jääd töövõimetuks. Õnnetusi võib juhtuda kõigiga ja igal pool.

Kodu

Kodus

Enamik õnnetusi juhtub kodudes, peamiselt kukutakse ja lüüakse end ära.

Tööreis

Tööl

Igapäevaselt ohtlikus töökeskkonnas toimetades on risk õnnetusteks suur.

Aktiivne puhkus

Vabal ajal

Aktiivne sportimine võib kaasa tuua erinevaid vigastusi.

Õnnetus kohta ei vali

Õnnetus kohta ei vali

Tervise Arengu Instituudi andmetel juhtub üle 40% õnnetusjuhtumitest kodus.

Õnnetuse korral makstakse hüvitist, mille suurus sõltub vigastuse ulatusest, raviaja pikkusest ja kindlustussumma suurusest.
 • Ajutise töövõimetuse hüvitis

  Makstakse õnnetuse järel haiguslehel oldud ravipäevade eest, et säiliks igakuine sissetulek.

 • Valuraha

  On ühekordne hüvitis ajutise vigastuse korral.

 • Ravikulude hüvitis

  Hüvitab õnnetuse järgsed ravikulud, mida Haigekassa ei kata.

 • Püsiva puude hüvitis

  Tagab toimetuleku, kui õnnetuse järel tekib püsiv tervisekahjustus.

 • Kriitiliste haiguste hüvitis

  Ühekordne hüvitis raskete haiguste diagnoosi korral.

 • Surmajuhtumi hüvitis

  Aitab lähedastel majanduslikult toime tulla ja leevendada võetud finantskohustusi.

Hoia pere pisemaid

Hoia pere pisemaid

Kindlusta oma lapsed, kellel juhtub õnnetusi nii kodus, koolis kui trennis. 44% laste vigastustest on kukkumised.

Õnnetusjuhtumikindlustust on võimalik teha nii endale kui oma lastele.

Sina

Taga majanduslik toimetulek, kui jääd ajutiselt või püsivalt töövõimetuks.

Sinu pere

Kindlusta ennast, kui oled peres peamine sissetuleku saaja.

Sinu lapsed

Hoia oma lapsi, kellel juhtub ka mänguhoos.

Kokkupõrge rattateel viis põlveopini

Kokkupõrge rattateel viis põlveopini

Jalgrattateel sõitnud rattur põrkas kokku rulluisutajaga, mille tagajärjel kukkudes sai ta peapõrutuse ja vigastas ka põlve. Kindlustus hüvitas nii põlveopi erakliinikus kui taastusravikulud.

Õnnetu kukkumine rikkus lapse naeratuse

Õnnetu kukkumine rikkus lapse naeratuse

Laps kukkus koolis kehalise kasvatuse tunnis nii õnnetult, et üks esihammas murdus ja see tuli asendada implantaadiga. Õnneks oli lapsel õnnetusjuhtumikindlustus ning implantaadi maksumus hüvitati ravikulude kaitse alt, lisaks sai poiss ühekordset hüvitist.

Lõbus kelgusõit lõppes operatsiooni ja taastusraviga

Lõbus kelgusõit lõppes operatsiooni ja taastusraviga

Lastega koos tehtud kelgusõit lõppes kliendi jaoks hüppeliigese hulgimuuruga. Vigastus vajas operatsiooni, mille järel ei tohtinud klient 12 nädalat jalga maha panna, lisaks järgnes pikk taastusravi. Õnneks oli kliendil õnnetusjuhtumikindlustus, mis maksis haiguslehel oldud aja eest päevaraha hüvitist, tänu millele säilis kliendi sissetulek. Lisaks maksis kindlustus valuraha ning hüvitas kulud ravimitele, taastusravile ja abivahenditele.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetus ei hüüa tulles. Vali parim kaitse!

Alusta kindlustamist