Elu on täis
valikuid.
VÕTA IIZILT!

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus on
SINU VALIK
Võrdle ja osta!
Alusta võrdlemist

Covid-19 lisakaitse ja õnnetusjuhtumikindlustusega on kindlam! Uuri rohkem siit.

Õnnetusjuhtumikindlustus on abiks olukordades, kus ootamatu sündmus toob kaasa kehavigastuse, tõsise trauma, püsiva puude, surma või kui tavapärane elukorraldus on häiritud. Kindlustus ei hoia ära küll õnnetuse teket, kuid aitab tagajärgedega paremini toime tulla ja muretult keskenduda paranemisele.

Õnnetusjuhtum on ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud ja kindlustatava tahtest sõltumatult tekkinud sündmus, mis toob kaasa kindlustatu kehavigastuse, püsiva puude või surma. Kindlustuse kehtivus sportimisel sõltub spordiala riskiastmest ja sportimise eesmärgist (tervisesport ja võistlussport).

Õnnetusjuhtumikindlustusest on abi, kui:

 • õnnetuse järgselt ei ole võimalik tööle minna ning oled pikalt haiguslehel
 • teed tööd ohtlikus keskkonnas, kus juhtub tihti tööõnnetusi
 • tegeled aktiivselt spordiga (sportimise tagajärjel saadud luumurd või on tegemist tõsisema venituse, rebendi või haavaga)
 • õnnetuse tagajärjel tekib kindlustatul püsiv puue või kindlustatu sureb
 • õnnetuse tagajärjel tekivad lisakulud abivahenditele, massaažile jne
 • olenevalt kindlustusseltsist kehtib kaitse:
  - kuumarabanduse, päikesepiste, maohammustuse, gaasimürgistuse ja ekslikult tarvitatud ainest tekkinud mürgistuse korral 
  - uppumis- või külmumisohu korral

Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitse kehtib kogu maailmas ja võib olla täisaegne (kehtib ööpäevaringselt) ja osaaegne (kehtib ainult töö ajal töökohas või tööülesandeid täites). Kindlustusperioodi pikkus on 1 aasta. Lühemaks perioodiks lepinguid ei sõlmita.

Õnnetusjuhtumikindlustustest saab valida järgmisi kindlustuskaitseid:

 • Ajutise töövõimetuse hüvitis tagab päevaraha iga ravipäeva eest haiguslehe alusel või valuraha ehk ühekordse hüvitise ajutise tervisekahjustuse korral vastavalt vigastuse raskusastmele protsendina valuraha hüvitissummast.
 • Ravikulude alt hüvitatakse kulutused täiendavale vajalikule arstiabile ja uuringutele Eesti raviasutustes, mida ei hüvita haigekassa. Siia alla kuuluvad ka kulutused hädavajalikele abivahenditele (kargud, ratastool), arsti määratud füsioteraapia ja massaažikulud, hambavigastuste mõistlikud ravikulud ja plastilise kirurgia mõistlikud kulud.
 • Püsiva puude hüvitist makstakse, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk püsiv puue. Püsiv puue määratakse meditsiinidokumentide alusel ja hüvitist makstakse protsendina kokkulepitud püsiva puude hüvitispiirist.
 • Surmajuhtumi hüvitist makstakse pärijatele või soodustatud isikutele juhul, kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel.

Miks teha õnnetusjuhtumikindlustus IIZI vahendusel?

 • IIZI abil võrdled kiiresti ja lihtsalt erinevate kindlustusseltside pakkumisi
 • IIZI annab ülevaate hindadest ja juhib tähelepanu olulistele tingimustele
 • IIZI aitab leida alati Sulle sobivaima kindlustuslahenduse

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, tutvu ka tingimustega!