IIZI Kindlustusmaakleri tingimused

IIZI Kindlustusmaakler AS teabeleht
IIZI Kindlustusmaakler AS maaklerlepingu üldtingimused (kehtivad alates 11.01.2016)

IIZI Kindlustusmaakler AS maaklerlepingu üldtingimused (29.07.2014 – 10.01.2016)
SME kliendi maaklerlepingu tingimused (kehtivad alates 01.11.2021)
SME kliendi maaklerlepingu tingimused (kehtivad alates 09.09.2019)
SME kliendi maaklerlepingu tingimused (kehtivad alates 01.03.2018) 
IIZI Kindlustusmaakler AS maaklerlepingu liikluskindlustuse tingimused
IIZI Kindlustusmaakler AS lepingust taganemise juhend
Taganemisavaldus
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (kehtivad alates 25.05.2018)
IIZI Kindlustusmaakler AS andmetootluse kord 2014

IIZI Kindlustusmaakler AS kahjuabi tingimused. Kehtivad alates 29.06.2023
IIZI Kindlustusmaakler AS kahjuabi tingimused (07.01.2023-28.06.2023)
IIZI Kindlustusmaakler AS kahjuabi tingimused (12.01.2021-06.01.2023)
IIZI Kindlustusmaakler AS kahjuabi tingimused (01.08.2020 – 11.01.2021)

IIZI Kindlustusmaakler AS kahjuabi tingimused 2013

IIZI Telemeditsiin. Ülevaade ja kasutamise juhend (kehtib alates 01.01.2023)

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (SME) ning korteriühistute kindlustamise tingimused ja teabedokument

IIZI kinnisvara vastutuskindlustuse lisatingimused (kehtivad alates 09.09.2019)
IIZI kinnisvara vastutuskindlustuse lisatingimused 17.09.2018
IIZI kinnisvara vastutuskindlustuse lisatingimuste välistused (kehtivad alates 09.09.2019)
IIZI kinnisvara vastutuskindlustuse lisatingimuste 17.09.2018 välistused
IIZI varakindlustuse kindlustusteenuse teabedokument
IIZI varakindlustuse tingimused 01.03.2018

IIZI varakindlustuse tingimuste 01.03.2018 välistused ja piirangud
IIZI tegevuse vastutuskindlustuse lisatingimused (kehtivad alates 09.09.2019)
IIZI vastutuskindlustuse lisatingimused 01.03.2018
IIZI tegevuse vastutuskindlustuse lisatingimuste välistused (kehtivad alates 09.09.2019)
IIZI vastutuskindlustuse lisatingimuste 01.03.2018 välistused ja piirangud

IIZI-Danske koostööga seotud tingimused

Danske varade kindlustamise nõuded
Maaklerlepingu üldtingimused MU201101 Danske Bank AS Eesti filiaaliga sõlmitud liisinglepingu eseme kindlustamisel

Muu

Maaklerlepingu üldtingimused ja liikluskindlustuse vahendamise tingimused MU201101
Hüvitamispõhimõtted ja kohtualluvus