Elu on täis
valikuid.
VÕTA IIZILT!

Lisakindlustuskatted

Sõiduki kindlustamisel mõtle läbi, milliste olukordade vastu soovid kaitset. Lisaks põhikatetele on võimalik juurde valida lisakindlustuskatted.

  • Asendussõiduki kindlustus– hüvitatakse asendussõiduki rendikulud, kui sõiduki kasutamine ei ole kindlustusjuhtumi tõttu võimalik
  • Uusväärtuskindlustus– hüvitatakse kahju uue auto esmamüügihinna või samaväärse uue auto müügihinna ulatuses
  • Liisingväärtuse kindlustus– hüvitatakse sõiduki täiskahju korral liisingu jääkväärtus, kui see ületab sõiduki turuväärtust
  • Pagasikindlustus – hüvitatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel kadunud, hävinud või kahjustunud pagas
  • Vahetushaagise kindlustus– hüvitatakse kindlustatud sõidukiga haakes olnud haagisega juhtunud kahju
  • Reisijate õnnetusjuhtumikindlustus– hüvitist makstakse kindlustatud sõidukis viibinud sõidukijuhi ja/või kaasreisijate surma või invaliidsuse korral, kui see on juhtunud kindlustusjuhtumi tagajärjel saadud kehavigastusest