IIZI kindlustusportaali kasutustingimused

Kogu IIZI Kindlustusmaakler AS-i (IIZI) internetilehel www.iizi.ee avaldatu, sh kõik tekstid, internetilehega seotud arvutiprogrammid ning andmebaasid on kaitstud autoriõigustega Eestis kehtiva õigusega ettenähtud korras ning nende kasutamine internetilehel nimetamata ja ärilistel eesmärkidel, muutmine, muudetuna edastamine, levitamine, igasugune reprodutseerimine, kohandamine, töötlemine, ümber töötamine ning selle tulemusel saadud produkti kasutamine, kopeerimine ja levitamine ei ole lubatud. IIZI internetilehte võib kasutada ainult IIZI-lt kindlustuspakkumiste küsimiseks, nende vastuvõtmiseks, oma andmete IIZI-le edastamiseks,  kindlustus- ja maaklerilepingute sõlmimiseks, oma lepinguandmete vaatamiseks ja salvestamiseks ning tutvumiseks IIZI internetilehel avaldatud üldise informatsiooniga.

Kasutustingimuste ja õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse autoriõiguse seaduses, väärteomenetluse seadustikus või karistusseadustikus ettenähtud korras. IIZI internetilehe kasutamine on käsitletav internetilehe kasutaja nõustumisena käesolevate kasutustingimuste ja andmetöötluse tingimuste kohaldamise, nendest arusaamise ja nende aktsepteerimisena. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustumisel või eriarvamuste tekkimisel peab IIZI internetilehe kasutaja saatma selle kohta viivitamatult teate aadressile info@iizi.ee. Kõik eriarvamused lahendatakse Eestis kehtiva õiguse alusel.

IIZI internetilehe kasutamisega kindlustusinformatsiooni saamiseks annab isik IIZI-le tähtajatult õiguse talle kindlustuspakkumiste saatmiseks, küsimiseks kindlustusseltsidelt ja vastavaks infotöötluseks. Andmetöötlus toimub õigusaktide, IIZI maaklerilepingu üldtingimuste ja käesolevate kasutustingimustega (kättesaadav www.iizi.ee) ettenähtud korras.

Küpsiste (cookies) kasutamine

Teavitame, et kasutame IIZI Kindlustusmaakler AS internetilehel www.iizi.ee küpsiseid (cookies). Selle eesmärgiks on veebilehe kiiremaks muutmine ja kliendile paremate tehniliste võimaluste loomine kindlustuslepingute sõlmimiseks meie veebilehe kaudu. Küpsistega mõõdame ka veebilehe üldist liiklust. Sel viisil saadud andmeid IIZI Kindlustusmaakler AS ei salvesta ja iga kliendi liikumist veebilehel eraldi ei jälgi. Igal isikul on võimalik muuta oma veebibrauserit nii, et küpsiste kasutamise korral ilmuks automaatne teade ja küpsised blokeeritakse. Kuid pärast küpsiste blokeerimist ei taga IIZI Kindlustusmaakler AS internetilehel enam kõigi funktsioonide töötamist.