Elu on täis
valikuid.
VÕTA IIZILT!

Liikluskindlustuse lõpetamine

Kindlustuslepingu lõpetamise tingimused tulenevad liikluskindlustuse seadusest. Kindlustusvõtjal on õigus leping mõjuval põhjusel üles öelda.

Erakorraline ülesütlemine on lubatud muu hulgas järgmistel juhtudel:

  • sõiduk on väljunud kindlustatud isiku või kindlustusvõtja valdusest tema tahte vastaselt
  • sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada enam kui üks kuu
  • lõppeb leping, mille alusel kindlustusvõtja sõidukit kasutas

Sõiduki võõrandamise korral või liiklusregistris registreeritud sõiduki omaniku või vastutava kasutaja vahetumise korral alates liiklusregistris kande tegemisest lähevad lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle uuele kindlustuskohustusega isikule. Sõiduki omandanud kindlustuskohustusega isikul on õigus sõlmida leping uue kindlustusandjaga. Võõrandaja või omandaja peab sõiduki võõrandamisest viivitamatult teatama kindlustusandjale.