Elu on täis
valikuid.
VÕTA IIZILT!

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral palume esmalt kindlasti arsti poole pöörduda ja järgida saadud ettekirjutusi. Seejärel teavitada kindlustusandjat. Teatada võib telefoni, faksi või e-posti teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Teavitada tuleb kindlustusseltsi, kelle pakkumine õnnetusjuhtumi kindlustamiseks valiti.