Elu on täis
valikuid.
VÕTA IIZILT!

Ratsaspordikindlustamine

Kui Sina ise või Sinu laps osaleb ratsaspordivõistlustel või -treeningutel, tee varakult ära ka õnnetusjuhtumikindlustus. Ilma kindlustuseta ei lubata paljudel võistlustel enam starti. Sportides (sh võistlustel ja treeningutel osaledes) on keskmisest suurem võimalus, et tekib mõni ootamatu, äkiline ja välismõjudest tingitud õnnetusjuhtum, mis toob kaasa kehavigastuse või surma.

Õnnetusjuhtumiks on:

  • Sportimise tagajärjel saadud luumurd, tõsisem venitus, rebend või haav;
  • Püsiva puude tekkimine õnnetuse tagajärjel.

Ratsavõistlustel osalemiseks tuleb teha õnnetusjuhtumikindlustus koos ratsaspordi lisakaitsega. Kindlasti peab olema poliisile märgitud ratsaspordiga tegelemine ning võistlustel osalemine. Pakkumist küsides tuleks seda kindlasti mainida. Kindlustuse saab sõlmida ööpäevaringse kaitsega. Kindlustuskaitse kehtib nii töötades, vabal ajal kui ka igapäevastel treeningutel ja võistlustel osaledes.

Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitse kehtib igal pool maailmas!

Kaetud on nii Eestis kui ka välisriigis viibides aset leidnud õnnetused, kas treeningutel või võistlustel. Välisriiki reisides soovitame lisaks juurde vormistada ka reisikindlustus, mis sisaldaks ratsutamise treeningutel ja võistlustel osalemise kaitset.

Ootamatu õnnetuse tõttu võib igapäevane harjumuspärane elukorraldus oluliselt muutuda. Õnnetusjuhtumikindlustusega tagatakse majanduslik turvalisus kindlustatule ja tema lähedastele ka pärast õnnetusjuhtumit. Õnnetusjuhtumi korral on kindlustusest abi ravikulude katmisel ja vajalike abivahendite soetamisel.

IIZI aitab kiirelt ja lihtsalt võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning leida just Sulle sobivaima kindlustuse. Küsi pakkumist!