Elu on täis
valikuid.
VÕTA IIZILT!

Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestele, kes viibivad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ajutiselt, näiteks reisil olles. Kindlustatud saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal. Ravikindlustuskaarti saab tellida tasuta riigiportaalist www.eesti.ee.

Kaart kehtib järgmistes riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. 

Euroopa Ravikindlustuskaart ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi. Mitmetes Euroopa riikides domineerib erameditsiin, kus Euroopa Ravikindlustuskaardist kahjuks abi ei ole. Kaetud ei ole arsti visiiditasu kliinikus, haigla voodipäevaraha, 100% ei hüvitata kõigi vajaminevate ravimite maksumust ja ka haige/vigastatu erakorralist transporti haiglasse või Eestisse. Sellised olukorrad võivad endaga kaasa tuua aga märkimisväärseid kulutusi, millega reisile minnes ei arvestata. Sellepärast soovitame lisaks vormistada reisikindlustuse. 

Reisikindlustus pakub kindlustuskaitset meditsiiniabikindlustusele ehk tervisekindlustusele, mis katab ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral, aga ka reisitõrkekindlustusele ehk kuludele, mis lisanduvad reisi ärajäämisel, hilinemisel või reisi katkemisel, lisaks ka pagasile ehk kuludele pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustamise ning hilinemise korral.