10 tähelepanekut kodu kindlustamisest, mida Sa teada võiksid

27. aprill 20184 minut(it) lugemist
10 tähelepanekut kodu kindlustamisest mida Sa teada võiksid

Kodukindlustus on vajalik kõigile koduomanikele, kes hoolivad oma varast ega tee kindlustust pelgalt panga nõudmisel, vaid hoopis riskide maandamiseks. Panime IIZI kodukindlustuse spetsialistiga kokku 10 tähelepanekut, mida iga kodu kindlustaja jälgima peaks.

Tähelepanek 1: Kindlustamiseks on palju erinevaid võimalusi

Kindlustusseltside pakkumised on väga erinevad, nii tingimuste kui ka hüvitislimiitide osas. IIZI kodukindlustuse spetsialistid soovitavad lisaks hinnale ka tingimusi võrrelda. Kui kodu ostmiseks pangalaenu võttes võrdled ja valid hoolikalt, missugune laen kõige mõistlikum oleks, siis ka kodukindlustust peaks sama põhjalikult valima. Mure korral peab see just Sind aitama.

Tähelepanek 2: Kõik kahjud ei ole kaetud

Kõige sagedamini uuritakse IIZI kodukindlustuse spetsialistide käest ehitusvigadest tingitud kahjude kohta. Kõik kindlustusseltsid ei hüvita kahjusid, mis on tingitud vigasest ehitustööst, seepärast tasub alati uurida kindlustusseltside tingimusi. Näiteks kui valesti paigaldatud toru tõttu tekib korteris veeavarii, siis kindlustusselts ei hüvitata vigast toru, kuid hüvitatakse siseviimistlusele tekkinud kahju.

Ka loomuliku kulumise või ajaga tekkinud kahjusid ei hüvita kindlustusseltsid. Näiteks kui veetoru puruneb roostetamise tõttu, hoone põrand mädaneb pikaajaliselt tilkuva vee tagajärjel või küttesüsteem lakkab töötamast, sest tema kasutusiga on läbi saanud.

Tähelepanek 3: Igapäevaselt kaasas kantav vara on kindlustuskaitse all

Kodukindlustus annab võimaluse lisakaitsena juurde valida koduse vara kindlustamise (nutiseadmed, mööbel, tehnika, kunst, ehted, sporditarbed). Oluline on teada, et koduse vara kindlustuse alt on kaitstud hoone või korteri omanikule ja pereliikmetele kuuluvad esemed ka kaasavõetuna Eesti Vabariigi piires (mõne kindlustusseltsi puhul ka laiemalt). Näiteks kindlustuskaitse aitab kui Sinu või pereliikme arvuti või mobiiltelefoniga midagi juhtub ajal, kui viibid kodust eemal.

Tähelepanek 4: Esimene samm õnnetuse ära hoidmiseks on Sinu teha

Kindlustusselts eeldab, et varaomanik käitub alati heaperemehelikult, vältides kahju tekkimist või kahju korral piirates või vähendades selle suurust. Näiteks on elementaarne, et võimalusel suletakse veeuputuse korral esmalt vesi või selleks, et ära hoida võimalikke õnnetusi, lastakse regulaarselt kutsetunnistusega korstnapühkijal korstnaid puhastada. Oluline on teada, et kindlustusandjal on õigus keelduda suurenenud kahju hüvitamisest.

Tähelepanek 5: Kodukindlustus ei hüvita lemmiklooma tekitatud kahjusid

Kindlustus ei hüvita kulusid ega kahju, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on mikroorganismid (näiteks seened, vamm jms), linnud, taimed, närilised, kahjurid, putukad või koduloomad.

Tähelepanek 6: Kahju teatamisel on tähtaeg

Kindlustusjuhtumist tuleb kindlustusseltsile esimesel võimalusel teada anda. Osadel kindlustusseltsidel on määratud ka maksimaalne päevade arv, mille jooksul ühendust tuleks võtta. Juhul, kui kindlustusvõtja teatamisega viivitab, võib kindlustusseltsile kindlustushüvitist kohustuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahju osas vähendada.

Tähelepanek 7: Kodukindlustus ei ole mõeldud vaid eluruumidele

Kodukindlustust saab sõlmida ka suvilale, kõrvalhoonetele (garaaž, saun, kuur jne) ja ka ehitusjärgus majale. Näiteks kindlustatakse ehitusjärgus maja, kui katusetööd lõpetatud, maja karp on valmis ning olemas on ka uksed ja aknad. Samuti saab kindlustada veel kasutamata ehitusmaterjale ja tööriistu.

Tähelepanek 8: Kahju korral hüvitatakse ka ajutise elamispinna kulud

Kindlustuslepingut sõlmides on võimalik valida lisakaitsena juurde ajutise elamispinna üürikulude kindlustus. See aitab juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel ei ole võimalik kodus selle taastamise ajal elada ning on vaja kolida ajutiselt üüripinnale.

Tähelepanek 9: Osad juhtumid ei nõua omavastutuse maksmist

Kindlustusseltsid ei rakenda omavastutust näiteks aknaklaasi purunemisel ja luku asendamisel, osad kindlustusseltsid lisaks ka tulekahju või tormi kahjujuhtumi korral, kui ehitisest on hävinud enam kui 50%. IIZI kodukindlustuse spetsialistid rõhutavad, et kindlasti tuleb võrrelda pakkumisi ja arvestada, et iga kindlustusseltsi tingimuste sisu on erinev.

Tähelepanek 10: Kindlustusseltsid võivad sarnaseid mõisteid erinevalt defineerida

Tähelepanelik tasuks olla erinevate pakkumiste võrdlemisel, sest kindlustusseltsid võivad nimetada sarnaseid kindlustusriske erinevalt. Näiteks on ühel kindlustusseltsil  veeavarii, kuid teisel torustiku leke. Kindlasti võrdle tingimusi, et mõista, mille kindlustusselts loetletud riskide alt täpselt hüvitab ja mida mitte. Hea ja lihtne on pakkumisi võrrelda IIZI kodulehel, kus need võrdsetel alustel kõrvuti pannakse.

Võrdle kodukindlustus hindu ja tingimusi