Aastast 2015 muutub liikluskindlustuse kahjude hüvitamise kord

1. jaanuar 20152 minut(it) lugemist

Alates 01.10.2014, hakkas kehtima uus liikluskindlustuse seadus, mille eesmärgiks on muuta liikluskindlustussüsteem tarbijasõbralikumaks ja kahjukäsitlemine mugavamaks. Uue aasta algusest, alates 1.jaanuarist 2015, jõustub liikluskindlustusseaduse üks olulisemaid osasid – oma kindlustusandja hüvitamine. Edaspidi ongi kannatanul teatud juhtudel õigus nõuda liikluskindlustuse kahju hüvitamist ka oma kindlustusandjalt ehk kindlustusandjalt, kellega kannatanu sõlmis liikluskindlustuse lepingu.

Kui seni sai kannatanu liikluskindlustuse hüvitist taotleda vaid kahjutekitaja kindlustusseltsist, siis uue liikluskindlustuse seaduse järgi on võimalik pöörduda kahju hüvitamiseks kannatanu enda kindlustusseltsi poole. 

Kahjustatud isikul on õigus saada kahjukäsitluse teenust ja nõuda hüvitist oma kindlustusandjalt, kui täidetud on kõik allnimetatud tingimused:

  • kahjust teatatakse 30 päeva jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest;
  • kindlustusjuhtumi tagajärjel on tekitatud üksnes varakahju (kahjustatud isikule ei ole tekitatud kehavigastust, tervisekahjustust või põhjustatud kahjustatud isiku surma);
  • kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
  • hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 euro;
  • kindlustusjuhtumi asjaolud on selged. 

Jääb alles ka õigus pöörduda hüvitise saamiseks kahju põhjustanud isiku kindlustusandja poole. Seega saab klient ise teha valiku, kas pöördub hüvitise saamiseks oma kindlustusandja või kahju põhjustaja kindlustusandja poole. Kahju hüvitab see kindlustusandja, kelle poole klient pöördus. Hiljem aga arveldavad kindlustusandjad omavahel kahjuga kaasnenud kulud.

Oluline on veel teada, et Liikluskindlustuse seaduse järgi peab kindlustusselts hüvitamist alustama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti suurim kindlustusvahendus ettevõte, mis pakub kvaliteetset maakleriteenust väike- kui ka suurklientidele läbi personaallahenduste ja suurima internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 22%-lise turuosa. Rahvusvaheliselt ollakse esindatud Läti ja Soome turul.

 Kindlustamine on iizi!

Nupp_Liitun-UudiskirjagaKui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis,
siis suurepärane võimalus selleks on meie uudiskiri.