Äikesetormi kahjud – kuidas aitab kodukindlustus?

6. juuli 20223 minut(it) lugemist
Äikesetormi kahjud: mis abi on kindlustusest?

Eestimaa suvele kohaselt saab nii päikest kui äikest. Paraku võivad suvised äikesetormid tekitada korralikku kahju valmistades peavalu eelkõige suvilate ja maakodu omanikele, kes järjepidevalt kohapeal ei viibi. Äike on ohuks ka kodusele tehnikale. Kas ja kuidas korvab kindlustus äikesetormi tõttu tekkinud kahjud?

Esmane on üle vaadata oma kodukindlustuse pakett ja veenduda, kas kindlustuskaitse katab lisaks kodule ka seal oleva vara. Äikese tõttu saab tihti kannatada kodutehnika, eelkõige ruuter, arvuti, digiboks või teler, millega seotud kahjud kuuluvad hüvitamisele vaid siis, kui kodus olev vara on kindlustatud.

Äikesetormist kahjustatud ruuteri paranduskulud jäävad kliendi kanda

Igal aastal tuleb äikesetormi tõttu välja vahetada kümnete kaupa koduseid ruutereid ja digibokse. Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad – kahjustada saanud ruuterist kuni selleni, et rivist on väljas kõik elektrivõrku ühendatud kodumasinad ja -seadmed.

„Tihti minnakse kahjustunud ruuteriga rendileandja juurde, kuid tulutult. Nimelt ei pea rendileandja äikesest tingitud kahjusid korvama, sest inimesel endal lasub kohustus äikesetormi eel ruuter vooluvõrgust lahti ühendada,“ rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees, et ülepingest kahjustatud seadmete paranduskulud tuleb inimesel endal kanda.

Naabritele tekitatud kahju korral on abiks koduomaniku vastutuskindlustus

Aias kasvavad puud tuleb igal aastal üle vaadata ning vajadusel vanad või ohtlikud oksad eemaldada. Kukkuvad oksad, murdunud puu või tormiga lendu tõusnud batuut võivad kahjustada naabri hoovi pargitud autot, vigastada maja katust või lõhkuda piirdeaia. „Kui murdunud puu lõhub naabri aias oleva auto, siis on suureks abiks koduomaniku vastutuskindlustus,“ rõhutab Plees ja lisab, et kindlustust ostes tasub tähelepanu pöörata kindlustussummale ja valida see võimalusel suurem. Oleks ju täbar olukord, kui naaber on endale värskelt uue sõiduki muretsenud, mis murdunud okstega pihta saab…

Milliste riskide vastu on kodu kindlustatud?

„Tormikahjude puhul hüvitab kindlustus küll otseselt tormi poolt tekitanud purustused majale, kuid voolukõikumise või -katkestuse korral rikki läinud tehnikat ei hüvitata. Kõige kindlam on, kui kodu ja kodus olev vara on kindlustatud koguriskikindlustusega,“ selgitab Plees, et sel juhul hüvitab kindlustus ka voolukatkestuse tõttu kahjustada saanud kodutehnika ja -seadmete remondi või asenduskulud.

Ole äikesetormiks valmis!

1. Ära alahinda tormihoiatust

Enne tormi on mõistlik varju tõsta väljas lahtiselt olevad esemed ja kinnitada aiamööbel, batuut jms. Tuuletõmbuse vältimiseks sule uksed ja aknad. Võimalusel pargi sõiduk puudest eemale. Võimalike ootamatuste ennetamine ning varakult tagajärgedega tegelemine on võrdselt olulised.

2. Eemalda kodutehnika elektrivõrgust

Äikese ajal ei tohiks laadima jätta mobiiltelefoni, sülearvutit, robotniidukit  ega muud tehnikat. Võimalusel tasub kogu kodutehnika elektrivõrgust ja võrguühendusest eemaldada. Eriti oluline on see suvilate või maamajade puhul, kus igapäevaselt ei viibita. Seadmete taasühendamisel ole kannatlik – kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, oota ca 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.

Kodukindlustus

Hoiab Sinu kodu ja seal olevat vara. Vali parim kaitse!

Alusta kindlustamist