Avariis kahjustada saanud tervis ja muud esemed: kas liikluskindlustusest on kasu?

4. mai 20212 minut(it) lugemist
Avariis kahjustada saanud tervis ja muud esemed kas liikluskindlustusest on kasu

Liikluskindlustus seostub paljudele vaid kannatanud sõiduki remondiga, mistõttu sageli ei teata, et kahjude hüvitamine on oluliselt laiem. Õigesti toimides on kasu ka muude varakahjude korral ja kindlasti ei tasu unustada ka autos olevaid inimesi. IIZI sõiduki-ja masinakindlustuse tootejuht Triin Kääramees annab nõu.

Kindlustusjuhtumi korral tuleb arvestada, et riigiti on reeglid erinevad ning kindlustusjuhtumi korral kohaldatakse selle riigi õigust, kus õnnetus aset leiab. Eestis on ühe kindlustusjuhtumi kindlustussumma olenemata kannatada saanud isikute arvust, asja hävimise või kahjustumise korral 1 200 000 € ning surma põhjustamise, tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamise korral 5 600 000 €. Näiteks Soomes isikukahjude osas piirmäär puudub.

Hüvitatavad kahjud, mida autojuhid sageli ei tea

Sageli ei teata, et liikluskindluslepingu alusel hüvitatakse kahjud ka siis, kui sõidad otsa näiteks liiklusmärgile, naabrimehe aiale, teepiiretele, tänavalaternale, kuid ka juhul, kui unustad tankimispüstoli paaki. Tihti arvatakse, et tekkinud kahju on põhjustaja enda kanda. Kuna sellises olukorras kannatanu ise füüsiliselt kohal ei viibi, siis kiputakse sündmuskohalt lahkuma ning levib eksiarvamus, et kahju tuleb korvata enda taskust. „Nii liiklusmärk, naabrimehe aed, teepiirded, tänavalaternad aga ka muud võimalikud varakahjud on hüvitatavad liikluskindlustuslepingu alusel,“ kommenteerib Kääramees.

Varakahjude tekkimisel on oluline edasist kahju vältida ja olukorra ohutust hinnata. Sündmuskohalt kindlasti lahkuda ei maksa, sest vastasel juhul võib ees oodata hilisem ebameeldiv üllatus tagasinõude näol.

Liikluskindlustus ja avariis saadud tervisekahjustused

Liiklusõnnetuse korral räägitakse tavaliselt vaid materiaalsetest kahjudest, kuid paraku saavad  kannatada inimesed. Lisaks sõidukikahjudele hüvitab liikluskindlustus ka isikukahjud ning hüvitatakse ka kannatanu ravikulud, töövõimetushüvitis, kurvemal juhul matusekulud ning vajadusel makstakse hukkunu ülalpeetavatele hüvitist.

Tervisele tekkinud kahju või kehavigastuse korral makstakse ühekordset hüvitist, mis on küll seaduses märkimisväärse 5,6 miljoni euro hulgas kahjuks häbiväärselt tagasihoidlik. „Nimelt on hüvitised välja toodud vahemikus 100-3200 €, mis tähendab lihtsustatult seda, et kui inimene jääb õnnetuse tagajärjel pimedaks, siis on selle hinnaks 3200 €,“ nendib Kääramees.

Sinu liikluskindlustus on siin!