Brexiti üleminekuperiood läbi: millised on liikluskindlustuse nõuded?

26. jaanuar 20212 minut(it) lugemist
Brexiti üleminekuperiood läbi millised on liikluskindlustuse nõuded

Mida tasub teada, kui liikled Suurbritannias Eesti sõidukiga või vastupidiselt kodumaal Suurbritannias registreeritud masinaga? Kuidas käituda kahjude korral?

Juba suvest kehtivad Suurbritannias sõites samad reeglid, mis muudesse kohustuslikesse rohelise kaardi riikidesse sõites, mis tähendab, et liikluskindlustust tõendav dokument ehk roheline kaart tuleb kindlasti kaasa võtta. Nii nagu sõites Valgevenesse, Venemaale või Ukrainasse.

Samuti peab olema Suurbritannia sõidukiga Eestisse sisenemisel kehtiv roheline kaart või piirikindlustuse leping. Kindlustuslepingu olemasolu kontrollib politsei.

Mida tasub teada kahjude kohta Suurbritannias?

Suurbritannias toimunud kahju korral, tuleb kutsuda politsei juhul, kui õnnetuses on kannatanuid või kui üks osapool ei ole kontaktandmeid nõus vahetama. Tuleks arvestada, et kergemate liiklusõnnetuse puhul ei pruugi politsei sündmuskohale tulla.

Arvestada tasub, et Inglismaal ei tee politsei otsust süülisuse osas ja aitab vahetada vaid osapoolte andmeid. Samuti võib Inglismaa kodanik keelduda liiklusõnnetuse aktile alla kirjutamast, kuna sealsete tavade kohaselt otsustab süülisuse üle kindlustus või kohus.

Kui kahju põhjustas Suurbritannias registreeritud sõiduk, siis saab kannatanu üldiselt kahju hüvitamist nõuda üksnes Suurbritannias ja inglise keeles.

Mida tasub teada kahjude kohta Eestis?

Kui Eestis põhjustatakse kahju Suurbritannia sõidukiga, siis saab kannatanu igal juhul hüvitist. Kahju maksab Suurbritannia sõiduki kindlustusandja korrespondent Eestis või Eesti Liikluskindlustuse Fond (puudub määratud korrespondent või sõidukil ei ole liikluskindlustust).

Mida tasub teada kahjude kohta muudes Euroopa lepinguriikides?

Kui Eesti inimene saab kannatada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis toimunud liiklusõnnetuses, mis põhjustati Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kahju hüvitamist nõuda üksnes kahju toimumiskoha riigi rohelise kaardi büroolt.

Loe lisaks: Liikluskindlustus: kas roheline kaart on ikka roheline?