Ehitusobjektide kindlustamisel tuleb silmas pidada vastutuskindlustust

1. jaanuar 20152 minut(it) lugemist

IIZI Kindlustusmaakleri ja advokaadibüroo LEXTAL korraldatud kindlustusseminaril tõdesid eksperdid, et ehituskindlustuse kriitiline osa on vastutuskindlustus, mille sisulisele poolele ei pöörata kindlustuslepingu ostmisel piisavalt tähelepanu. 

Täna arutlesid kindlustusspetsialistid, advokaadid ja ehitusvaldkonna ettevõtjad LEXTALi konverentsisaalis ehituskindlustuse probleemide üle. Ettevõtjad ootasid vastuseid ehituslepingute kindlustuskohustuse osas ja uurisid, miks tavalahendused kindlustusjuhtumi korral hätta võivad jätta ning kuidas tüüpvigu vältida.

“Meie arvates ei ole enam mõistlik osta ehituse koguriski kindlustust ehk CARi koos vastutuskindlustusega,” nentis PZU ehituskindlustuse riskijuht Priit Levertand. Ta soovitas ehitusettevõttel osta vastutuskindlustuse eraldi, sest suur osa ehitusega seotud kahjusid juhtub just vastutuskindlustuse piirimail. Nii tellijad kui ehitusettevõtjad pööravad täna vastutuskindlustuse osale liiga vähe tähelepanu.

PZU vastutuskindlustuse riskijuht Argo Argel tõi välja, et ehituskindlustus on turul olnud pikalt ning ei rahulda tavapaketina ehitajate vajadusi. Tema sõnul on oluline tõmmata selge piir CAR-i ja vastutuskindlustuse vahele. “Vastutuskindlustuse puhul ei mõelda läbi võimalikke kahjujuhtumeid ega uurita kindlustuspoliiside sisu”, lisas Argel.

LEXTALi ehitusõiguse spetsialist Marge Männiko puutub ehituslepingutega kokku igapäevaselt ning tõi välja rea ebamõistlikke nõudeid, mida tellijad lepingutes küsivad. “Valitseb põhimõte, et tellija saab, mida tellib. Teadlik tellija teab, mida ostab. Tihti on lepingutes sees ainult CAR-i nõue, sest tellija ei oska kindlustuse nõudeid sõnastada ega kindlustuslepingu sobivust kontrollida. Kui tellija ei mõtle nõudeid läbi, siis ei tee seda ka ehitaja,” sõnas Männiko.

Kindlustusõiguse advokaat Olavi-Jüri Luik lisas, et sage probleem on ka see, et tellijad kipuvad projekte üle kindlustama.

Kaido Konsap IIZI Kindlustusmaaklerist soovitas ehitusettevõtjatel alati kindlustamise vajadust enda seisukohast hinnata. “Kui tellija ei nõua, siis ei tähenda see kindlasti seda, et ehitusettevõtjal kindlustust vaja pole”. Konsapi sõnul ei tohiks ehitusettevõte karta küsida võimalikult laia katet, sest tegelikult suudavad kohalikud kindlustusandjad tavalahendustest paremaid tingimusi pakkuda.

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!