Ettevõtte ravikindlustus: kuidas olla veelgi atraktiivsem tööandja?

23. september 20182 minut(it) lugemist
Ravi kodukas

Ettevõtted mõtlevad üha enam, kuidas igapäevasesse töökeskkonda rohkem panustada ning ettevõtte kallimat vara, töötajaid, motiveerida. Üheks võimaluseks on panustada ettevõtte ravikindlustusse, et pakkuda väärtust, mida tegelikult hinnatakse ning mis loob usaldusväärse ja toetava töökeskkonna.

Ettevõtte ravikindlustus motiveerib töötajaid

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa 2016. aasta uuringu põhjal selgus, et 73% haigekassas kindlustatutest peab arstiabi kvaliteeti heaks, kuid vaid 42% on rahul abi kättesaadavusega. Probleemne on ennekõike eriarstiabi kättesaadavus, kuid ka järelravi teenus on lünklik. Selliste kitsaskohtade leevendamiseks on olemas kindlustustoode – ravikindlustus ettevõtte töötajatele. See võimaldab töötajal pöörduda kiiresti saatekirjata eriarsti vastuvõtule, kasutada tasulisi eraarstiteenuseid ning osa saada ka muudest ravi- ja taastusteenustest.

Ettevõtte ravikindlustus on heaks täienduseks töötajate motivatsioonipaketile, mis annab lisaväärtust ja on ka ettevõttele nö preemiaks väiksemate haiguspäevade kulude näol. Samuti kehtib alates 01.01.2018 ravikindlustuse puhul erisoodustusmaksu vabastus kuni 400 € aastas. Töötajatele saab sobiva paketi kokku panna erinevatest hüvitisliikidest alustades hambaravist ja lõpetades näiteks kriitiliste haiguste kindlustusega.

Tööõnnetuskindlustus kohustuslikuks

Riik plaanib kehtestada kohustusliku tööõnnetuskindlustuse, mis vastupidiselt ettevõtte ravikindlustusele ei ole suunatud tervise edendamise ega töökeskkonna parendamisele, vaid aitab leida ettevõtetel raha tekkivate nõuete hüvitamiseks. Põhiliseks eesmärgiks on ohutum töökeskkond, kus kindlustus hüvitaks tööõnnetuse või kutsehaigusega seotud juhtumid, ravikulud ning töövõimetuse korral saamata jäänud palga.

Tööinspektsiooni andmetel registreeritakse Eestis kuni 5000 tööõnnetust aastas ning raskete õnnetuste arv töökohtades on paraku kasvutrendis. IIZI ärikliendid on tööandja vastutuskindlustusega kokku puutunud, sest vabatahtlikult on seda võimalik erinevate tegevusaladega ettevõtjatel osta.