Ettevõtte ravikindlustus on oluline osa motivatsioonipaketist

4. märts 20213 minut(it) lugemist
Ettevõtte ravikindlustus on oluline osa motivatsioonipaketist

Töötajate motiveerimiseks pakutakse mitmesuguseid võimalusi alates sportimisest ja ühisüritustest kuni lisapuhkepäevadeni. Aina enam näeme ettevõtete motivatsioonipakettides ravikindlustust, mis annab töötajale võimaluse tarbida tasulisi meditsiiniteenuseid kiirelt ja tõhusalt. IIZI tööandja ravikindlustuse spetsialist Ingrid Siska-Mölder rääkis personalitöö aastakonverentsil ettevõtte ravikindlustuse peamistest eelistest.

Plaanilise ravi järjekorrad ei näita lühenemise märke ja Eesti Haigekassa pakutav hambaravi kompensatsioon katab ühekordse kontrollvisiidi kulu. Kiire ligipääs meditsiiniteenustele on üldjuhul tasuline, mistõttu eelistatakse aina enam soodustustena ravikindlustust. Ravikindlustus hüvitab töötajale tasulise arstiabi teenused, aitab töötajal püsida terve ning tekkinud murede korral saada abi tunduvalt kiiremini, kui riiklik süsteem võimaldaks.

Maksuga või maksuta?

Erisoodustusmaksuta saab töötajate tervise edendamiseks, kui tööandja võimaldab seda kõikidele töötajatele, kulutada kuni 400 eurot aastas ehk 100 eurot kvartalis.

Erisoodustusmaksuta saab hüvitada järgmisi kulutusi:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutused;
  • kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi ja kliinilise psühholoogi teenustele;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed.

Tihe konkurents toetab vabatahtliku ravikindlustuse arengut

Ettevõtte ravikindlustuspakette pakuvad Eesti turul viis ettevõtet, mis Ingrid Siska-Mölderi sõnul annab rohkem erinevaid võimalusi, ja tihedast konkurentsist võidavaid nii kindlustatud töötajad kui tööandjad. Samuti on lisandunud töötajatele võimalus osta ettevõttega samadel tingimustel kindlustuskaitset oma pereliikmetele.

Ettevõttele saab kujundada sobiva paketi, arvestades eelarvet ja töötajate soove. Kõikide pakettide baaskaitseks on pere- ja eriarstiabi (päevaravi, sh telemeditsiin), millele saab lisaks osta näiteks haiglaravi, hambaravi, vaktsineerimise, retseptiravimite, prillide ja kontaktläätsede, profülaktilise tervisekontrolli, taastusravi, aga ka psühholoogi või psühhoterapeudi teenuste hüvitamise.

Ravikindlustusel on selge eelis teatud hüvede puhul

Kui tööandja on vabatahtlikult pakkunud oma töötajatele gripi või puukentsefaliidi vastu vaktsineerimise võimalust ilma, et selle vajadus ilmneks töökeskkonna riskianalüüsist, lisandub vaktsineerimiskulule erisoodustusmaks. Ingrid Siska-Mölderi sõnul saab teenuse maksuvabalt, kui korraldada vaktsineerimine vabatahtliku ravikindlustuse kaudu.

Kui ettevõte kindlustab näiteks 100 töötajat, on umbes 200 euro suuruse aastamakse eest igal töötajal võimalus kasutada 4000 euro eest pere ja -eriarstiabiteenuseid, mille hulgas on ka vaktsineerimine, profülaktilised uuringud, taastusravi. Samuti saab kasutada hambaraviteenuseid kuni 300 euro ulatuses.

Ettevõttele lisakoormust ei teki ja töötaja konfidentsiaalsus on tagatud

Ravikindlustushüvitise taotlemisega ei pea tegelema ettevõtte esindaja. Töötaja suhtleb kulude hüvitamiseks otse kindlustusandjaga turvaliste e-kanalite kaudu – raviarved esitatakse kindlustusele ja mõne päeva jooksul kantakse hüvitis töötaja pangaarvele.

Tööandjale isikustatud andmeid kindlustuslepingu kasutamise kohta ei väljastata ja töötaja ei pea muretsema konfidentsiaalsuse pärast. Kui töötajad ostavad samadel tingimustel kindlustuskaitset oma pereliikmetele, ei tekita see tööandjale lisakoormust, sest peredele väljastatakse eraldi poliisid ja arved ning tööandja arveldamisega kokku ei puutu.

Millest alustada?

Alustada tuleks motivatsioonipaketi analüüsist ja üle vaadata senised kulud. Kindlasti tasub küsida töötajatelt, mis neid motiveeriks ja kõnetaks. Seejärel tuleb leida sobiv kindlustuskaitse, mis vastab tegelikele vajadustele. Oluline on üle vaadata eelarve ja võimalused maksusoodustuse kasutamiseks täies mahus. Kuna tegemist on rätsepatööga, siis tasub protsessi kaasata nõustaja, kellel on ajakohane ülevaade kogu kindlustusturul pakutavast.

Artikkel ilmub infolehes Palk ja palgauudised.ee.

Tutvu ravikindlustuse võimalustega ja küsi pakkumist!