Ettevõtte ravikindlustusest on saanud motivatsioonipaketi oluline osa

30. oktoober 20203 minut(it) lugemist
Ettevõtte ravikindlustusest on saanud motivatsioonipaketi oluline osa

Töötajate motiveerimiseks pakutakse erinevaid võimalusi alates sportimisest ja ühisüritustest kuni lisapuhkepäevadeni. Atraktiivse võimalusena on valikusse
lisandunud ettevõtte ravikindlustus, mis lubab töötajal tarbida tasulisi meditsiiniteenuseid kiirelt ja efektiivselt. IIZI
Kindlustusmaakler ASi ravikindlustuse kogemust kommenteerib finantsjuht Kaido Kepp.

„Viime igal aastal oma töötajate seas läbi küsitluse, millised ettevõtte pakutavad hüved on nende hinnangul kõige olulisemad. Pikka aega oli töötajate esmaseks valikuks SportID, kuid kui kaks aastat tagasi pakkusime lisaks võimalust liituda tööandja ravikindlustusprogrammiga, eelistas seda üllatuslikult kohe 38% töötajatest. Täna on ravikindlustus enam kui poolte töötajate motivatsioonipaketi osa,” räägib IIZI finantsjuht Kaido Kepp. IIZI töötajate tagasisidest selgub, et peetakse oluliseks kiiret pääsemist eriarstide vastuvõtule ja hinnatakse kulutoetust hambaraviteenustele. „Kuna tegemist on delikaatsete isikuandmetega, siis tööandjana me ei tea, mille peale töötajate raviraha kulub, ent peame oluliseks, et nad oleksid terved,” nendib Kepp.

400 € aastas on maksuvaba, kuid saab ka märgatavalt väiksema kuluga

Eestis on töötajate tervise edendamiseks tehtavad kulutused maksuvabad kuni 400 € töötaja kohta aastas, kuid see ei kohusta realiseerima maksuvabastust täies ulatuses. Mõistliku ravikindlustuskaitse saab osta ka soodsamalt. Kui ettevõte kindlustab 100 töötajat, on umbes 250eurose aastamakse eest igal töötajal võimalus kasutada pere ja -eriarstiabiteenuseid 4000 ja hambaraviteenuseid 300 € ulatuses. Kirjeldatud lahendus hõlmab muu hulgas ka vaktsineerimist, profülaktilisi uuringuid ja taastusraviteenuseid. Kõik tööandjad soovivad, et nende pakutav töötasu oleks konkurentsivõimeline, kuid aastapalga suurendamine 400 € võrra olulist efekti ei anna, sest töötajatele tähendaks see vaid 16 € netosissetulekut kuus. Kui sama summa suunata ravikindlustusse, on töötajal tervisemure korral võimalik kasutada märgatavalt suuremaid summasid ja seda just kriitilistel ajahetkedel. Töötajal eraisikuna sarnast kindlustuskaitset sama raha eest osta ei ole võimalik. Lisaks kaasneb eraisiku ravikindlustuse ostuga põhjalikum terviseseisundi küsitlus, mille tulemustest sõltuvalt võidakse halvemal juhul kindlustuskaitse pakkumisest üldse loobuda. Ravikindlustuse abil saavad oma kulusid vähendada ka ettevõtted, kel on kombeks oma töötajaid näiteks gripi vastu vaktsineerida. Gripivaktsiini hind on ca 20 €, mis teeb 200 töötaja puhul erisoodustusmaksuga lõppkuluks 6650 €. Vaktsineerimine ravikindlustuslepingu raames on maksuvaba.

Kaido Kepp peab oluliseks nii töötajate kui ka ettevõtete seisukohast haigestumise päevaraha kaitse, mida seni oli võimalik osta vaid õnnetusjuhtumite puhuks, turule tulek. „On väga tähtis, et tõbised töökaaslased keskenduksid kodus tervenemisele, kuid samas maksavad tööandjad haigusrahasid alles 4. ning haigekassa alates 8. päevast. Meie säilitame oma töötajate palga alates 2. töövõimetuspäevast ja ettevõtte vaatest on kuluefektiivsem korraldada see ravikindlustuse kaudu.

”Kindlasti ei pea ravikindlustushüvitiste taotlemisega tegelema ettevõtte personalijuht või juhtkond. Töötaja suhtleb kulude hüvitamise osas kindlustusandjaga ise. Protsess on kiire ja sujuv, raviarved esitatakse kindlustusele ning loetud päevade jooksul kantakse hüvitis töötaja pangaarvele.

Tutvu ravikindlustuse võimalustega ja küsi pakkumist!

Artikkel ilmus Äripäeva Palga Topis (29.10.2020)