Euroopa ravikindlustuskaart, reisikindlustus või mõlemad?

11. detsember 20191 minut(it) lugemist
euroopa ravikindlustuskaart reisikindlustus voi molemad

Kas reisile minnes sõlmid endale reisikindlustuse või piirdud ravikindlustuskaardiga? Mille poolest erineb reisikindlustus Euroopa ravikindlustuskaardist? IIZI reisikindlustuse vanemspetsialist Moonika Kaste annab nõu.

Euroopa ravikindlustuskaart annab küll õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega, kuid kaart ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid meditsiinilisi kulutusi.

“Paljudes riikides domineerib erameditsiin, kus ravikindlustuskaardist ei pruugi kasu olla. Lisaks ravile erakliinikus ei ole ravikindlustuskaardiga kaetud ka visiiditasu ega ka haigla voodipäevaraha. Samuti ei hüvitata alati vajaminevate ravimite kogu maksumust või ei ole kaetud vigastatu erakorralised transpordikulud raviasutusse ja Eestisse,“ kommenteerib Kaste.  

Reisikindlustuse peamised eelised ravikindlustuskaardi ees?

  • Reisikindlustus kehtib nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopa territooriumit, ravikindlustuskaardiga saab arstiabi vaid Euroopa Liidu territooriumil.
  • Kehtib nii era- kui riiklikes raviasutustes, ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud isikutel riiklikes raviasutustes. 
  • Reisikindlustus katab arsti visiiditasu ja haigla voodipäevaraha ning hüvitab vajalike ravimite soetuskulud.
  • Katab ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral.
  • Saab juurde lisada vajalikke kindlustuskaitseid nagu pagasikindlustus, reisitõrkekaitse jne

Kindlustusega oled Reisikunn! Reisikindlustuse leiad siit.
Kampaania auhind Samsonite kvaliteetne reisikohver.