Kus asuvad tanklad, mis töötavad ka elektrikatkestuse korral?

27. september 20222 minut(it) lugemist
Kus asuvad tanklad, mis töötavad ka elektrikatkestuse korral?

Elektrituru segane olukord sunnib mõtlema, kus asuvad tanklad, mis töötavad ka elektrikatkestuse korral?

Eestis on kõigil elutähtsa teenuse osutajateks olevatel kütusemüüjatel kohustus alates 1. jaanuarist 2022 varustada autonoomse elektritoitega vähemalt kolm tanklat, millest üks peab paiknema Tallinnas või Harjumaal ja teised kaks Eesti erinevates maakondades.

Elutähtsa teenuse osutajaks loetakse vedelkütuse seaduse kohaselt kütusemüüjat, kes omab kümmet või enamat tanklat ja need asuvad vähemalt kolmes maakonnas. Eestis on elutähtsa teenuse osutajateks Alexela, Olerex, Circle K, Neste, Jetoil, Terminal Oil, Krooning ja Premium-7 kaubamärkide all tegutsevad ettevõtted.

Harjumaal asuva autonoomse elektritoitega tankla kütusemahutite summaarne mahutavus on nii mootoribensiinide kui diislikütuse puhul mõlemal minimaalselt 30 000 liitrit ja igal ajahetkel peab kumbagi kütuseliiki olema tanklas vähemalt 15 000 liitrit. Ülejäänud Eestis on vastav nõue mahutite suurusele 20 000 liitrit ja kütusevarule 10 000 liitrit.

Maksmisega on keerulisemad lood

Eesti Varude Keskus soovitab kõigil inimestel ja ettevõtetel, kelle jaoks on bensiini või diisli kasutamine kriitilise tähtsusega, omada ka tarbimiskohas piisavat kütuse varu esmaste vajaduste katmiseks

Kuna elektrikatkestus võib kaasa tuua tõrkeid andmesides ning kuigi autonoomne generaatortoide kindlustab tanklas küll pumpade töö, võib täiendavaks probleemiks osutuda hoopis kütuse eest tasumine. Viimase vastu aitab omakorda kas mõningase sularaha omamine või mitme kütusefirma maksekaartide taskus hoidmine, kuna need toimivad tanklas ka andmesidet mittevajava maksevahendina.

Millal lülituvad tanklad autonoomsele elektritoitele?

Tavapärase elektrivarustuse katkemisel lülituvad need tanklad kuni 30 minuti jooksul autonoomsele (enamasti varugeneraatoril põhinevale) elektritoitele ja saavad jätkuvalt kütust vastu võtta ja väljastada ning hoida müügisüsteem töös.

Kuna ükski elutähtsat teenust osutav kütusemüüja ei planeerinud autonoomse elektritoitega tanklat Saaremaale ega Raplamaale, sõlmis AS Eesti Varude Keskus AS-ga Saare Kütus ja OÜ-ga HEPA lepingud, mille kohaselt tagavad ettevõtted vastavalt Kuressaares asuvas Roonimäe tanklas ning Raplas Viljandi maantee tanklas kütuse kättesaadavuse ka kriisiolukorras võimaliku elektrikatkestuse puhul.

Praeguse seisuga on Eestis kokku 30 eelmainitud nõuetele vastavat kriisitanklat ja need asuvad kõigis maakondades. Lisaks on Eestis veel ligi 100 tanklat, millele saab vajadusel generaatori ühendada ja suur osa uutest tanklatest juba projekteeritakse sellise võimekusega.

Tanklate asukohti saad näha SIIN!

Arvuta liikluskindlustus!

Iga sõiduk on erinev. Vali iiziklik kindlustus!