Hind on ainult osa reisikindlustusest

1. jaanuar 20154 minut(it) lugemist

Reisikindlustust tegema hakates on kõige olulisem meeles pidada, et kindlustust teed siiski enda heaolu meeles pidades. Seepärast ole enda vastu aus ja vaata hinnapakkumisest kaugemale. Pööra tähelepanu sellele, millised tingimused on tegelikult erinevate pakkumiste taga. Kindlustusseltside pakkumised, nii hinnad kui ka tingimused, võivad olla väga erinevad. Mure korral peab kindlustusest ka abi olema.

Neli erinevat lugu elust enesest, mida kindlustamisel arvesse võtta.

Kroonilised haigused

Tervis on iga inimese jaoks üks olulisemaid asju ja seda tuleb hoida. Reisil olles võib üks ebameeldiv olukord viia kiirelt teiseni. Meditsiiniabikindlustus katab reisil olles ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral. Kuid kui põhjuseks on krooniline tervisemure, siis sellisel juhul on kindlustusseltsid kehtestanud rahalised piirangud. Tavaliselt jääb suurusjärguks 1 500€, kuid see ei ole iga kord piisav kaasnevate ravikulude katmiseks. Kui peaksid tekkima kulud erakliiniku visiidile minnes, haigla voodipäevaraha, teatud ravimite maksumused või erakorraline transport Eestisse tagasi, siis ei ole abi ka Euroopa Ravikindlustuskaardist.

Sportimise lisakaitse

Kui reisiplaanid on seotud spordiga, peaks olenevalt spordialast olema kindlustuspoliisil eraldi märge selle kohta. Näiteks suusatamine, jalgrattasport, purjetamine jne. Osade spordialade puhul on vajalik ka täiendav lisainfo: mägimatkamine ja kõrgus, sukeldumine ja sügavus, purjetamine ja kas purjetatakse avamerel või territoriaalmerel. Harrastussport, võistlussport ja ka treeningutel osalemine on keskmisest kõrgema riskiga tegevused, sest tegijatel ikka juhtub. Kui vastav lisarisk on valitud, siis hüvitatakse sporti tehes juhtunud õnnetuste tagajärjel tekkinud kulud meditsiiniabile. Meedias on olnud korduvalt näiteid juhtumitest, kus tõsise õnnetuse puhul näiteks 30 000 € suurusest kaitsest ei piisa. Nagu näiteks kui kannatanu on vaja suusamäel juhtunud õnnetuse korral helikopteriga raviasutusse toimetada. Seepärast sporti tehes, kas hobina või võistlusspordi tasemel, tasub alati valida kõrgem meditsiiniabi summa.

Piirkond, kuhu oled reisimas

Piisav eeltöö reisi jooksul läbitavate riikide kohta, ei tule kunagi kahjuks. Hea on ette arvestada looduslike eripäradega (tormid, katastroofivõimalused), mille vastu saad end kaitsta kui valid lisaks tavalisele reisitõrkele ka reisitõrke lisakaitse. Palju on olnud juhtumeid, kus loodusõnnetusest on tingitud lendude hilinemised ja millest omakorda on tingitud jätkulennust mahajäämine. Lisaks sellele on järjest rohkem muutunud oluliseks ka külastatavate sihtkohtade turvalisuse küsimus. Siin kindlustusseltsid üldiselt kaitset pakkuda ei soovi, kuid teatud ulatuses on võimalik ka siin lahendusi leida.

Reisitõrke juhtumid

Tavalise reisitõrke kindlustusjuhtumiteks on reisi ärajäämine, hilinemine või katkemine vastavalt tingimustele ja tingimustes märgitud põhjustel. Reisiplaanide muudatused võivad olla tingitud aga ka muudatusest lennuplaanis, lennufirma ootamatust pankrotist või streigist, ummikust lennuväljal või ülebroneerimisest. Vähem olulised ei ole ka sihtkohas olevad plaanid. Näiteks kui on plaanis külastada mõnda suuremat üritust (kontsert, spordivõistlus), mille ära jäämisel on ohus kogu reisi toimumise mõte. Reisitõrke osas oleks eelnevalt kindlasti vaja täpsustada, millise olukorra vastu kindlustamisel kaitset täpselt soovitakse ja vastavalt sellele tehakse ka korrektne pakkumine. Kõiki võimalike juhtumeid ei ole välja toodud seltside tingimustes. Näitena võib tuua juhtumi, kus üks lend hilines tänu sellele, et lennufirma ei jõudnud sööki laadida lennukile ja nii jäi reisija oma jätkulennust maha. Kindlustusseltsidelt saadud tagasisides selgus, et antud olukorda käsitletakse väga erinevalt. Mõne kindlustusseltsi jaoks on tegemist tavalise reisitõrke juhtumiga, teised ei kata üldse ja kolmandate jaoks on vajalik reisitõrke lisakaitse olemasolu.

Meelespea!

Reisikindlustus tuleks teha võimalikult varakult enne reisile sõitmist, näiteks kohe peale piletite ostmist või majutuse broneerimist, nii on reisitõrke kaitse kõige laiem. Oluline on, et reisitõrke juhtum ei oleks juba toimunud või juhtumi toimumine ei oleks 100% kindel ning ette teada. Kindlustusseltsid pakuvad kaitset vaid ootamatute ja ettenägematute juhtumite korral.

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim reisikindlustus >>
Enne kindlustamist tutvu reisikindlustuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660. 

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, Nupp_Liitun-Uudiskirjaga
siis suurepärane võimalus selleks on IIZI uudiskiri.