IIZI ärikliendid hindavad lubadustest kinnipidamist, kättesaadavust ja kindlustusalast pädevust

1. jaanuar 20152 minut(it) lugemist

IIZI äriklientide küsitluse tulemustest selgus, et 9-l juhul 10-st ollakse IIZI teenustega väga rahul. Enamus meie ärikliente kasutab sõidukite, vara ja vastutusega seotud kindlustustooteid, samas ollakse vähem kursis uuemate lahendustega, selgub uuringu tulemustest.

IIZI suuremate äriklientide seas läbiviidud uuringu eesmärgiks oli hinnata klientide rahulolu, lojaalsust, hinnanguid IIZI-le erinevate aspektide lõikes ja samuti kokkupuudet erinevate kindlustusliikidega. Meie 500-st suuremast kliendist andis tagasisidet 141. Märkimisväärse tulemusena saame välja tuua IIZI kliendisuhte üldindeksi, mille keskmiseks väärtuseks kujunes skaalal 0-st 10-ni tugev 9,1.

Üle kõige väärtustavad ärikliendid IIZI puhul lubadustest kinnipidamist, kättesaadavust (kõnedele ja meilidele vastamise kiirus) ja kindlustusalast pädevust. Neile järgneb kindlustusseltsidega läbirääkimise võimekus, et tuua kliendile parimate kindlustusmaksete ja -tingimuste kombinatsioon. Samuti hinnatakse kõrgelt IIZI poolset toetust kahjujuhtumite korral.

Uuematest kindlustuslahendustest pakub IIZI muuhulgas küberriskide kindlustust, kuid just selle uudsuse tõttu ei ole suur osa kliente sellest üldse kuulnud (44% vastanutest), ei pea seda oluliseks (20%), ei ole selle kasutamist kaalunud (9%) või ei oska oma hinnangut anda (20%).

IIZI Kindlustusmaakleri ärikliendi osakonna juht Kaido Konsap kommenteerib: „Meil on hea meel, et saame vajadusel rohkem teemasid klientideni viia ja neile tegelikult enamgi abiks olla, kui veel teadlikud ollakse. Juhtkonna vastutuskindlustus ja ärikatkemise kindlustus on vaid mõned viimase aja põnevamatest teemadest, mille enda fookusesse oleme võtnud.“

IIZI Kindlustusmaakler AS tänab kliente rahulolu-uuringus osalemise eest. Peame kliendipoolset tagasisidet ning koostööd äärmiselt oluliseks, sest just nii saame pakkuda parimat teenust.