IIZI ärikliendid hindavad üha rohkem toetust kahjujuhtumite korral

23. september 20181 minut(it) lugemist
Uuring

IIZI äriklientide küsitluse tulemustest selgus, et rahulolu IIZI teenustega on jätkuvalt kõrgel tasemel. Meie olulisteks tugevusteks on lubadustest kinnipidamine, kindlustusalased teadmised ja kättesaadavus. Hinnatakse ka toetust kahjujuhtumite korral, mis kinnitab IIZI kui usaldusväärse partneri staatust kindlustusküsimustes ning annab olulist lisaväärtust.

IIZI äriklientide seas korraldatud uuringu eesmärgiks oli hinnata klientide rahulolu ja lojaalsust. IIZI-le anti hinnanguid arvestades erinevaid aspekte ning kokkupuuteid vahendatavate kindlustusteenustega. Tagasisidet jagasid 157 IIZI suurklienti. Märkimist väärib ka sel aastal IIZI kliendisuhte üldine indeks, mille keskmiseks väärtuseks 10-palli skaalal oli jätkuvalt tugev 9,1.

Kõige enam väärtustavad IIZI ärikliendid lubadustest kinnipidamist, kättesaadavust (kõnedele ja e-kirjadele vastamise kiirust), kindlustusalast pädevust ja IIZI toetust kahjujuhtumite korral. Suuremate klientide puhul muutub aga kättesaadavusest olulisemaks läbirääkimisvõimekus, et tagada kliendile parim kindlustusmakse ja -tingimuste kombinatsioon.  Kasvanud on ka IIZI seostamine näiteks ärikatkemise-, ehituse-, juhtkonna vastutuse-, garantii-, krediidi- ja küberkindlustuse osas.

„Lisaks sellele, et hoiame turuliidri positsiooni sõidukiparkide- ja transpordi kindlustuslahenduste osas, on meil hea meel tõdeda, et aastaga oleme ka muudes spetsiifilisemates kindlustusliikides sammu edasi teinud ja saame klientidele veelgi enam igapäevaste riskide maandamisel abiks olla,“ kommenteerib IIZI korporatiivosakonna juht Kaido Konsap.

IIZI Kindlustusmaakler AS tänab kliente rahulolu-uuringus osalemise eest! Hindame tagasisidet ning koostööd kõrgelt, sest just nii saame pakkuda parimat teenust ja olla klientide jaoks õigel ajal olemas.