IIZI kliendid hindavad lihtsat lepingu sõlmimise protsessi ja mugavat võrdlemise võimalust

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

IIZI klientide seas läbiviidud küsitluse tulemustest selgus, et 85% vastanuist olid pakutavate teenustega rahul. Sama paljud soovivad kasutada teenuseid ka edaspidi. IIZI kliendisuhte indeksi keskmiseks väärtuseks on tugev 8,8 kümnepallisel skaalal. See on keskmisest veidi kõrgem Ida-Virumaal, IIZI-le kõnekeskuse kaudu tulnud klientide seas, ning nende hulgas, kes kasutavad kas mitut IIZI teenust või siis ainult IIZI teenuseid.

IIZI kliendibaasi uuringu eesmärgiks oli hinnata klientide rahulolu ja lojaalsust ning selgitada, mis viimast mõjutab. Kokku vastas küsitlusele 4550 inimest. Kui IIZI kliendid jagada segmentidesse rahulolu ning kavatsuse põhjal edaspidi IIZI teenuseid kasutada, selgub, et 77% vastanuist kujutavad endast „brändi saadikuid“, kes on ühtlasi nii lojaalsed kui rahulolevad. Soovitusindeksi põhjal on 2/3 vastanuist „soovitajad“, soovitaks IIZI-t tõenäosuse hinnangutega „9“ või „10“ skaalal 0-10. 

Ligi 2/3 vastanutest hindas kõrgelt kiiret ja lihtsat lepingute sõlmimist, mugavat võimalust erinevaid hindu ja tingimusi võrrelda ning meeldetuletussüsteemi kindlustuslepingute pikendamiseks.  Peamiseks põhjuseks, mis ajendas kliente esimesel korral IIZIt kasutama, oli võimalus erinevaid pakkumisi võrrelda (41% juhtudel). Sellele järgnesid vajadus parima hinna järele (vastavalt 30%) ja kiirus ning mugavus (21%). 

IIZI Kindlustusmaakler AS tegevjuhi Igor Fedotovi sõnul saab head teenust pakkuda vaid läbi koostöö ja tagasiside klientidelt. Soovime tänada kõiki küsitlusele vastanuid ning meil on hea meel klientide lojaalsuse ja väga hea hinnangu üle. „Kindlustusturg on väga kiire ja konkurentsitihe. Meie soov on igapäevaselt teha tööd selle nimel, et saaksime olla klientide jaoks veelgi parem partner kindlustusotsuste juures ja teha klientide elu lihtsamaks. See tähendab arvestamist klientide huvidega maksimaalselt,“ lisas Fedotov.

Kliendiuuringu-tulemused_est

Joonis:
IIZI kõige olulisemad kasutuspõhjused, mis ajendasid esimest korda teenust kasutama.

IIZI Kindlustusmaakler AS soovib tänada kõiki kliente rahulolu uuringu küsimustikule vastamise eest. Suur aitäh teile! Õnnitleme auhinnaloosi võitjaid: Ekaterina Kolesnikova, Arvo Aso ja Jaak Kapsi. Teiega on võetud ühendust. Kindlustamine on edaspidi veel iizim!

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20 protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt ollakse esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group ASis töötab üle 150-ne inimese.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, Nupp_Liitun-Uudiskirjaga
siis suurepärane võimalus selleks on IIZI uudiskiri.