IIZI statistika: huvi on kasvanud nii reisikindlustuse kui ka lisakaitsete osas

16. veebruar 20183 minut(it) lugemist
IIZI statistika huvi on kasvanud nii reisikindlustuse kui ka lisakaitsete osas

IIZI 2017. aasta statistika näitab, et huvi reisikindlustuse vastu on kasvanud ning samuti küsitakse oluliselt rohkem ka lisakaitsete kohta. See kinnitab inimeste teadlikkust reisikindlustuse vajadusest ning ka võimalustest. Tõusutrendis on ka nende inimeste arv, kes kohe koos reisiplaanidega kindlustusele mõtlevad ja selle aegsasti enne reisi algust ära vormistavad.

Vaatamata sellele, et huvi reisikindlustuse vastu on kasvanud (võrreldes eelmise aastaga ligi 37% rohkem päringuid), jagunevad kindlustajad oma käitumiselt kahte rühma: need, kes kindlustavad varakult enne reisi algust (rohkem kui 5 päeva enne reisi algust ca 46% kindlustajatest) ja need, kes jätavad kindlustamise viimasele minutile (2 ja vähem päeva enne reisi algust ca 40% kindlustajatest). Hea on aga nentida, et kasutajate hulk, kes kindlustuse koheselt peale reisiplaanide tekkimist vormistavad ja nii ka laiemat kindlustuskaitset omavad, on tõusutrendis.

Kui sõlmid reisikindlustuse kohe, kui reisiplaanid paigas:

  • Sul on reisi alguses koheselt kaitse ootamatuteks olukordadeks, näiteks lennu hilinemine halva ilma või tehnilise rikke tõttu.
  • Su kindlustusest on abi, kui haigestud ise või haigestub Sinu pereliige näiteks päev enne reisi ning reis tuleb seetõttu ära jätta.
  • Sul on võimalus valida juurde kaitse erinevate eriolukordade katteks – streik, terrorism, loodusõnnetus, pankrot jne.

Kui sõlmid reisikindlustuse viimasel minutil enne reisi algust:

  • Sul puudub reisi alguses kindlustuskaitse, näiteks tuleb lennu hilinemisel ja seetõttu jätkulennust maha jäämisel kaasnevad kulud ise katta.
  • Kui haigestud ise või haigestub Sinu pereliige ning reisile ei ole võimalik minna, siis ei saa raisku läinud kulude osas ka kindlustus abiks olla.
  • Lisanduvad kõikvõimalikud plaanivälised kulud alustades sellest, et on vaja muretseda uued jätkulennu piletid, võtta hotell jne. Need kulud tuleb ise katta.
  • Võid jääda vajaliku kindlustuskaitseta, sest kõik kindlustusseltsid ei paku enam reisitõrke lisakaitset eriolukordade korral (reisitõrke lisakindlustus: streigi, pankroti, loodusõnnetuste, terrorismi kate).

IIZI statistika põhjal üle 80% reisikindlustustest sõlmitakse täiendavate lisakaitsetega. Enamlevinud reisikindlustuse lisakaitsed peale pagasi- ja reisitõrkekindlustuse on sportimise lisakaitse (10% reisikindlustustest) ja reisitõrke lisakaitse (5% reisikindlustustest). 

Tihti suureneb huvi lisakaitsete vastu, kui meedias levib info mõne riigi eriolukorra kohta. Kui juhtum on juba toimunud või on reaalne võimalus selle toimumiseks, siis kindlustusseltsid ei pruugi enam kaitset pakkuda. Kindlustusjuhtum on siiski ootamatu ja ettenägematu sündmus.

Reisikindlustus on Sinu valik! Võrdle hindu ja tingimusi IIZI veebilehel.