IT-ettevõtete tegevuse kindlustamine kasvab

6. detsember 20232 minut(it) lugemist
IT-ettevõtete tegevuse kindlustamine kasvab

Eestis on ligi 4000 IT-valdkonna ettevõtet, kuid nendest vaid väike osa kindlustab oma tehnoloogilist toodet või teenust. Samas vajadus selle kindlustuse järele kasvab.

IT-ettevõtete tegevuse kindlustus on Eestis vähem tuntud kindlustusteenus, kuid vajadus seda tüüpi lahenduste järele aina kasvab. Kindlustuslepingu olemasolu võib määrata IT-ettevõtte uutele turgudele sisenemise võimalused, uute investorite kaasamise või välisriigi partneritega lepingute sõlmimise tõenäosuse. Nõu annab IIZI küberkindlustuse ekspert, maakler Helen Evert.

Lai sihtgrupp ja keerukad riskid

IT-ettevõtte kindlustuslahenduse sihtgrupp on lai – idufirmadest tippudeni. Samuti arvestavad kindlustuslepingud tegevusvaldkonna keerukusega – lahenduse leiab teiste hulgas näiteks tarkvara arenduse, konsultatsiooni ja blokiahela ettevõte, samuti igapäevaselt andmebaasidega tegeleja.

IT-ettevõtte riskid on keerukad ja juhtuda võib kõike, nt üles pandud veebileht või infosüsteem võib kohe esimesel päeval kokku kukkuda, endalegi teadmata võib kasutatud tarkvarakoodil puududa vastav litsents või kasutusõigus (intellektuaalomandi rikkumine), kliendi andmete liigutamisel võidakse kogemata muuta või kustutada andmeid.

Mida kindlustus hõlmab?

Kindlustuslepingu eesmärk on hüvitada kulud, mis IT-ettevõtte puhul tekivad valdavalt lepingulisest vastutusest. Kindlustusvõtjatele tihti üllatusena hüvitatakse põhikaitse hulgas ka vea või puuduse tõttu lepingupartneri poolt kinni peetav, kuid lepinguga kokku lepitud tasu.

Kindlustatud on nõuded tehnoloogia mittenõuetekohasest töötamisest või osutatud teenuse käigus tekkinud vigadest. Hüvitatakse näiteks vigade ja puudustega seotud nõuded, tahtmatust lepingu rikkumisest tekkinud kahjunõuded, alltöövõtjate poolt tekitatud kahju, tagajärjeline isiku- ja varakahju, intellektuaalomandi rikkumine (v.a patent), küberründe ja andmelekkega seotud nõuded, ametiasutuste trahvid ja uurimisega seotud kulud, töötajate ebaausa käitumisega tekitatud kahju, samuti vaidlusega kaasnevad õigusabikulud.

Kindlustus võib määrata IT-ettevõtte jätkusuutlikkuse

IT-ettevõtte edukuse ja innovatsiooni teine pool on pidevalt kasvav finatsrisk, mille tehnoloogiline toode või pakutav teenus võib kaasa tuua. Iga IT-ettevõtte klient soovib kindlust, et lepingupartneril oleks piisavalt vahendeid tegevusega seotud ootamatustega toime tulemiseks. Kindlustus on üks võimalus vahendite tagamiseks, eriti kui ettevõtte muu vara on tegevuse arendamiseks ja kasvatamiseks pidevas käibes.