Karmide ilmade saabudes tasub mõelda kodukindlustusele. Mis on erinevate kindlustusliikide sisu?

1. jaanuar 20155 minut(it) lugemist

Tänavu sügisel ilmunud Õhtulehe ja Postimehe artikliks pealkirjaga „Kodutunne ja C komando panevad seljad kokku“ kirjutati sellest, kuidas Mariana ja Miku kahelapseline pere jäi tulekahju tõttu ilma koduta ja kindlustus seda ei hüvitanud.

Artiklist: „Ehkki perel oli kodukindlustus ja lisaks veel ka õigusabikindlustus, mille makseid nad olid mitu aastat igakuiselt tasunud, leidsid mõlemad kindlustusettevõtted, et ei ole kohustatud noort peret aitama. Üks ajas süü ehitusvea kaela – kaminakorsten oli ehitatud taladele ja seinale liiga lähedale. Teine leidis, et potentsiaalne kohtuvaidlus suure kindlustusettevõttega on liiga mahukas ning seda pole siiski rentaabel toetada.“ 

Selliste situatsioonide vältimiseks on vähemalt kaks olulist tähelepanekut, mida peaks maja ostmisel kindlasti üle kontrollima:

  • Kes tööde teostamisel ehitustegevust jälgis ja kontrollis. See aitab hiljem kindlustusettevõttel konstruktsioonivea tõttu tekkinud kahju süüdlast tuvastada.
  • Kas majal on kasutusluba. Selle kaudu kontrollitakse maja nõuetekohast ehitamist ja välistatakse ehituspraak.

Kasutusloa puudumine ei ole tänaste tingimuste kohaselt hüvitise maksmisel takistuseks, kuid sellele vaatamata soovitame kasutusluba hankida. Nõuetele mittevastav ehitis on ohuks endale ja ka perele ning võib tuua kaasa senisest suuremaid ebameeldivusi.

Millest koosneb kodukindlustus ja kuidas teha õige valik?

Kodukindlustuse saab teha korterile, majale, ridaelamuboksile suvilale ning abihoonetele (saun, garaaž jms). Selleks, et kodukindlustuse pakkumust saada, tuleb esmalt teada selle objekti aadressi, ehitusaastat, pindala ja millest on hoone tehtud (puit, kivi või sega). Vaja on teada muidki riskiasjaolusid näiteks kas on olemas suitsuandurid, mis korrusel korter asub, kas kindlustusobjektil on olemas küttekeha, kas seda üüritakse välja jne. 

Enamasti on võimalik objekti kindlustades valida kolme eri paketi vahel, need on koguriski pakett, põhipakett ning minipakett. Mis on nende vahe? 

Kogurisk – kõik on kindlustatud, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud. Ehk kõige laiema kindlustuskaitsetega pakett. Kodu koguriskikindlustuse paketis ei ole kindlat riskide nimekirja, mis on kindlasti kindlustatud ja mis mitte, kuid alati lähevad sinna alla tulekahju, loodusõnnetused, tormist tingitud kahju, üleujutus, torustiku leke ja ummistus, tehnosüsteemide purunemine, vandalism jms. Kindlasti tuleb tutvuda seltsi tingimustega. Näiteks loodusõnnetuste kahju hüvitamine võib erineda seltsiti tuule kiirusest. Kui üks selts hüvitab tuule poolt põhjustatud kahju alates selle kiirusest 18m/sek, siis teisel tuulekiiruse piirang puudub jne. 

Põhipakett – hüvitatakse kahju, mis on tekkinud tulekahju, loodusjõudude, tormide, torustiku lekke, vandalismi või varguse tõttu. See on keskmine pakett, kus on kindel nimekiri riskidest, mis on kindlustatud ja mis mitte, kuid samamoodi vastavalt seltsi tingimustele. Kui on vaja võtta kodu jaoks laenu, peab kindlustama vähemalt põhipaketi ulatuses, see on pankade nõue. 

Minipakett – kaitseb tulekahju, loodusjõudude ja tormi korral. Tegu on kõige väiksema paketiga, ka siin on seltside tingimused küllaltki erinevad. 

Lisaks maja või korteri kindlustuspakettidele on soovitatav juurde valida kaitsed lisariskide vastu nagu kodune vara, tsiviilvastutuskindlustus ning ajutise elamispinna üürikulu. 

Koduse vara hävimine on väga oluline kahju. Näiteks koduse vara koguriski paketi puhul on kindlustatud kaasas olev kodune vara, kuid seda seltside lõikes erinevalt. Juhul, kui televiisor, sülearvuti või nutitelefon peaks kapi pealt maha kukkuma ja purunema, siis koguriski puhul läheb see hüvitamisele, põhipaketi alt aga mitte. 

Valides juurde tsiviilvastutuskindlustuse lisariski kaitsed end kulude eest, mis kaasnevad kahju tekitamisega kolmandatele isikutele (näiteks naabritele). Kahju hüvitatakse vastavalt kaitse suurusele. Näiteks, kui korteris elades lõhkeb veetoru ja uputatakse üle naabrite elamispind, siis tsiviilvastutuskindlustus aitab seda hüvitada. Maksta tuleb ainult põhiomavastutus. 

Ajutise elamispinna üürikulu tähendab seda, et kui kodus toimub kahjujuhtum, mille tõttu ei ole võimalik seal enam elada, siis saate üürida samaväärse eluaseme ja selle üürikulu hüvitatakse. Siin tasub tähele panna, et seltside lõikes on üüriperiood erinev.

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale kodukindlustus >>
Enne kindlustamist tutvu kodukindlustuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660. 

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20-protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi.