Kas ja mida kindlustada reisilaeval Soome sõites?

1. jaanuar 20156 minut(it) lugemist

Lähim ning suurima reisijatemassiga välismaa on Eestile Soome. Kuigi Helsingi on kilometraažilt Tallinnale lähemal kui Tartumaa või Võrumaa, on tegemist siiski välisriigiga ning kõik harjumuspärased süsteemid ei pruugi toimida sarnaselt kodustele. Helsingi on Eesti reisijale sageli ka pikema lennureisi alguspunktiks ning populaarne perega nädalavahetuse veetmise koht. Kuid Soomegi sõites on soovitatav teha reisikindlustus, ka siis kui sõidu pikkus on vaid päev või paar.

Kas-ja-mida-kindlustada-reisilaeval-Soome-sõites

Kindlustustuste tegemisel tuleb alati mõelda, mis on reisi eesmärk ja plaan. Nii on kindlustusest mure korral kõige rohkem abi. Näiteks, kui Soome minnakse puhkama, tööle või treeningutele, võivad kindlustusvajadused iga plaani korral olla väga erinevad. Üldjuhul on soovitatav teha reisikindlustus, millega on kaetud meditsiiniabikindlustus, pagasikindlustus ja reisitõrkekindlustus. Ka Euroopa Ravikindlustuskaart, mis annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal, ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi, siis ongi abi reisikindlustusest. Näiteks ei hüvita ravikindlustuskaart arsti visiiditasu erakliinikus, haigla voodipäevaraha, 100% ei hüvitata kõigi vajaminevate ravimite maksumust ja ka haige/vigastatu erakorralist transporti Eestisse. Sellised olukorrad võivad endaga kaasa tuua aga märkimisväärseid lisakulutusi, millega välisriiki minnes ei arvestatud.

Hea näitena võib tuua olukorra suusareisilt. Euroopa ravikindlustuskaardiga on kaetud küll kulutused erakorralisele arstiabile õnnetuse tagajärjel, aga kui näiteks vigastatu on vaja helikopteriga mäelt raviasutusse transportida ja pärast ravi osutamist ka koos meditsiinilise saatjaga eritranspordiga Eestisse, siis siin enam ravikindlustuskaardist abi ei ole.

Kui tegemist on tööalase reisiga või minnakse sporditreeningutele, võistlustele või on plaanis tegeleda mõne spordialaga harrastajana, tuleks ka see reisikindlustuse poliisile ära märkida. Kui selline pisiasjana tunduv märge unustada, siis kaitse ei kehti ja kui õnnetus juhtub ehitusel, jalgpallivõistlustel, lihtsalt merel surfates või suusamäel suusatades, võib kindlustusselts hüvitamisest keelduda.

Pagasikindlustusest on abi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustamise ning hilinemise korral. Ka siis kui reisile minnes oled otsustanud pagasit enda lähedal hoida ja asju valvata, et midagi ei saaks juhtuda. Kurjad silmad on aga valvel ka teisel pool piiri ja Sa ei pruugi olla ainuke, kes pagasil silma peal hoiab. Pagasikindlustus kehtib kogu reisi vältel ja sellest on kasu varguse ja röövi korral hotellist, autost või tänaval. Sellisel juhul tuleb koheselt teatada ka politseisse. Kinni tuleb pidada kindlustusseltsi poolt kehtestatud nõuetest pagasi hoiustamisel hotellis, autos ja transportimisel lennukis.

Kindlasti tasub teha pagasikindlustus kõigile reisijatele, ka lastele. Neilgi on kaasas pagas, mis vajab kaitset. Vastasel korral ei hüvitata pagasi hilinemisel tehtud kulutusi lapsele ostetud hädavajalikele asjadele.

Reisitõrkekindlustus toetab Sind kuludega, mis lisanduvad reisi ärajäämisel, hilinemisel või reisi katkemisel. Põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks ei välju Tallinnast laevad halva ilma tõttu ning jääd hiljaks Helsingist väljuvale lennule või oled sunnitud tagasi pöörduma ootamatu olukorra tõttu kodus. Nii võib minna raisku ette ostetud kontserdipilet või pääse mõnele kauaoodatud ettevõtmisele.

Kui Soomes ollakse vaid läbisõidul ja minnakse edasi Rootsi või jätkulennuga mujale kaugemasse riiki, siis kindlustamisel on oluline, et reisikindlustusele oleksid märgitud korrektsed kuupäevad. Soome on meile nii lähedal ja kodune, et seda ei peeta sageli välisriigiks. Reis algab aga siiski alati päevast kui lahkutakse alalisest elukohariigist Eestist ja kestab kuni päevani kui jõutakse tagasi koju. Tagasi tulekul ära unusta ka ajavahet.

Kindlustus tuleks teha kohe, kui reisiplaanid on paigas, on teada reisi toimumise täpne aeg ja tehtud esimesed kulutused. Kuigi inimesed ostavad reisi enamasti pikemalt ette, jäetakse reisikindlustus paraku viimasele minutile, millega võivad kaasneda erinevad piirangud. Kuna kindlustusseltsid rakendavad reisitõrkele ooteaega, siis viimasel minutil tehtud kindlustuse kaitse ei pruugi hakata kehtima reisi alguseks. Samuti ei paku sellises olukorras kõik kindlustusseltsid enam reisitõrke lisakaitset. Halvemal juhul võib olla kindlustusjuhtum juba toimunud ja siis ei ole poliisi sõlmimisest enam kasu (näiteks jääb laps haigeks või haigestud ise).

Heaks meeldetuletuseks on riigipiiri ületades saadav tekstisõnum, mis pakub kiiret võimalust ununenud reisikindlustus kohe teha. Seda on lihtne osta, kuid jätab suure vastutuse inimese enda õlgadele. Suur on tõenäosus, et ostetakse endale kindlustus, mis ei arvesta meie tegelike vajadustega ja sellest saame teada alles pärast kahjujuhtumit. Küsitav on näiteks paljud inimesed endale välisriigi roaminguga tingimusi alla laadima hakkavad, sisu üle vaatavad, vajalikud lisakaitseid uurivad ja ise seejuures piisavad spetsialistid oskavad olla.   

Seepärast on soovitatav enne kindlustamist võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi. Vaadata tuleks hinnapakkumisest kaugemale ja uurida ka tingimusi, vastavalt reisi eesmärgile ka lisakaitsed üle kontrollida. Kiiresti ja mugavalt saab ülevaate pakkumistest IIZI kodulehel, kus aitame pöörata ka tähelepanu olulisematele tingimustele. Küsimuste korral tasub alati nõu pidada spetsialistiga, kes aitab sobivaima lahenduse leida ja on murede korral igati abiks.

Ja veel, ka oma lemmikuid on soovitatav reisile kaasa võttes kindlustada. Loomakesed vajavad samuti kaitset, sest nendegagi võib juhtuda õnnetusi ja siis on abi just lemmikloomakindlustusest.