Kas kindlustad varakult või alles vahetult enne reisi algust?

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

Millist tüüpi reisikindlustaja Sa oled? Kas uurid reisikindlustuse pakkumisi kohe peale reisi ostmist või jätad kindlustamise viimasele minutile? IIZI reisikindlustuse spetsialistid annavad nõu, millele kindlustuse tegemisel mõelda.

Enamik kindlustusseltse rakendab reisitõrkekindlustuse kehtima hakkamisel ooteaega 3-4 päeva. Kõige hilisem aeg reisikindlustuse vormistamiseks on 4 päeva enne reisi algust. Selle aja jooksul jõuab reisitõrke kindlustus hakata kehtima reisi alguseks. 

Reisikindlustus tee kohe, kui reisiplaanid on paigas! Kindlusta esimesel võimalusel, kui on teada sihtriik, reisi toimumise täpne aeg ning tehtud esimesed kulutused reisile (näiteks tasutud majutuse eest, osamakse lennupiletite eest jms). Nii oled kõige paremini reisikindlustusega kaitstud ootamatute olukordade eest.

Kui aga jätta reisikindlustuse tegemine viimasele minutile, siis tuleb olla valmis reisitõrke kaitse puudumiseks reisi alguses või riskida olukorraga, et juhtum leiab aset juba enne kui jõuad poliisi sõlmida. Kindlustusseltsid rakendavad reisitõrkekindlustuse kehtima hakkamise alguse korral erinevat ooteaega ja nii võib tekkida olukord, kus kindlustusjuhtumi korral ei ole Sa kaitstud ja kindlustusselts tekkinud kahju või lisakulutusi ei hüvita.

Ootamatu haigestumine, lennu hilinemine, lennuettevõtte majanduslikud raskused või streik – need on vaid mõned näited olukordadest, kus viimasel hetkel sõlmitud kindlustusest abi ei ole. Oluline on, et reisitõrkejuhtum ei oleks juba toimunud või juhtumi toimumine ei oleks 100% kindel ning ette teada. Kindlustusseltsid pakuvad kaitset vaid ootamatute ja ettenägematute juhtumite korral.

Kui sõlmida reisikindlustus kohe pärast reisi ostu

  • Kaitse ootamatuteks olukordadeks olemas kohe reisi alguses, näiteks lennu hilinemine tänu halva ilma või tehnilise rikke tõttu
  • Kindlustusest on abi, kui haigestud ise või pereliige haigestub päev enne reisi ning reis tuleb ära jätta
  • Kaitse erinevate eriolukordade korral – streik, loodusõnnetus, pankrot jne

Kui sõlmida reisikindlustus vahetult enne reisi algust

  • Reisi alguses ei ole kindlustuskaitset. Lennu hilinemisel ning seetõttu jätkulennust maha jäämisel tuleb kaasnevad kulud ise katta
  • Ootamatu haigestumise korral ei ole kaitset, kui haigestutakse juba enne poliisi sõlmimist või ooteajal ning reis tuleb ära jätta
  • Lisanduvad kõikvõimalikud plaanivälised kulud
  • Kõik kindlustusseltsid ei paku enam reisitõrke lisakaitset eriolukordade korral

Kui lähemalt uurida IIZI aasta 2016 reisikindlustuste tegemise statistikat, siis paraku on tavaline, et inimesed kindlustavad end päev enne reisile minekut (25% juhtudest), kaks päeva enne reisi (11% kordadest), kolm päeva enne (8% poliisi omanikest) või (8% reisijatest) alles väljalennu päeval. See tähendab, et ligi 52% reisijatest kindlustavad vahetult enne reisi algust. Samas on võrreldes eelmiste aastatega hakanud kasvama nende reisihuviliste arv, kes valmistuvad hoolikamalt reisiplaanideks ja kõikvõimalike riskide hajutamiseks teevad kindlustuse rohkem kui kümme päeva enne reisi toimumise algust (ligi 24%).

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!