Kas Sinu kodu on sagenevateks tormideks valmis?

3. veebruar 20203 minut(it) lugemist
Kas Sinu kodu on sagenevateks tormideks valmis

Torm võib kaasa tuua pikemaajalise voolukatkestuse või hoopis lõhkuda Sinu vara. Lisaks mõjutab elektri puudumine eluks vajalikke seadmeid ja toiminguid. Päästeameti andmetel on tõsisemate tormi tagajärjel tekkinud olukordadeks valmis vaid 15% Eesti elanikest. IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist Gertu Karbus annab nõu kas ja mil määral hüvitab kahju kindlustus.

Kahjuks näitavad viimased tormid, et üldiselt ei ole inimesed sellisteks olukordadeks valmis. Levinumateks kahjudeks on näiteks puude kukkumine hoonetele, voolukõikumine, samuti räsib tuul katuseid, kõrvalhooneid ning lennutab batuute ja esemeid aias. Lisaks sellele võib torm kaasa tuua ka veetaseme tõusu ja üleujutused.

Kas ikka oli torm?

Sageli ilmnevad tormi ajal kahjud, mis ei tekkinud tormi tagajärjel, näiteks laseb katus
vett läbi hoopis ehitusvea või vanuse tõttu. Kindlustuse vaatest on oluline arvestada, et erinevalt koguriski kindlustuskaitsest mängib põhiriskidega kindlustuse puhul rolli tuule kiirus. Olenevalt kindlustusseltsidest on see üldiselt 18-20 m/s ning asukohapõhise info saab kohalikust meteoroloogiajaamast. „Juhul, kui tuulekiirust ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse ja usaldatakse kliendi poolt tõendatud infot,“ lisab Karbus.

Alati ei saa tormi tagajärgede tõttu kodus elada

Vahel tuleb ette juhtumeid, mil tormi tõttu ei ole enam võimalik oma kodus elada. Olukorras, mil torm viib majalt katuse ning kannatada saab kogu siseviimistlus, tuleb tõenäoliselt mõneks ajaks kodust lahkuda.

Sul on võimalik kindlustada ajutise elamispinna rendikulud ning endale elamine üürida, mille kulud tasub Sinu eest kindlustus. Tavapraktikas valitakse kindlustussummaks 3000 €, mille ulatuses Sinu üüriarved hüvitatakse. „Kindlasti on oluline, et tegemist oleks ametliku fikseeritud tehinguga,“ rõhutab Karbus.

Sinu puu kukkus naabri garaažile – kes vastutab?

„Tormiga murdunud puu eest vastutab maa omanik, kelle territooriumil puu kasvas,“ nendib Gertu Karbus. Eelkõige tuleb selliseid olukordi ennetada, kuid kui Sinu hoovil olev kuusk kukub naabrimehe aiale, siis leevendab kulusid vastutuskindlustus. Vastutuskindlustuse summasse tuleb suhtuda kriitiliselt, sest kahjud võivad olla märkimisväärsed. IIZI kodukindlustuse vanemspetsialisti sõnul valitakse sageli kindlustussummaks 10 000 €, mis ei pruugi katta ootamatuid kahjusid, pigem soovitame valida 5 korda suurem summa, mis lisab küll maksele ca 10 €, kuid tagab ka oluliselt laiema kindlustuskaitse.

Vaata oma kodu kindlustusleping üle

Kodukindlustuse pakette on erinevaid ning oma kindlustuslepingu sisu on mõistlik kontrollida. „Kuigi laiema kindlustuskaitse maksed võivad olla põhipaketist 7-20% krõbedamad, soovitan kodu täielikuks kaitseks valida koguriski kaitse,“ lisab IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist. Näiteks hüvitab põhiriskidega kindlustus küll tormikahjud, kuid ei korva tekkinud voolukõikumist. 

Sinu kodukindlustus on siin!