Kas Sinu kodukindlustusleping vastab tegelikkusele?

25. november 20193 minut(it) lugemist
Kodukindlustuse roll kasutusloa, renoveerimise ja hooldamata seadmete korral

Juba kindlustuslepingu sõlmimisel tuleb kindlustusandjat teavitada olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada kahjude hüvitamist. Oluline on teada, et kindlustusleping peab vastama ka Sinu kodu tänasele olukorrale. Millega arvestada, kui hakkad kodu renoveerima või mis toob kaasa kasutusloa puudumine? Nõu annab IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist Gertu Karbus.

Ehitus- ja renoveerimistöödega kaasnevad riskid

Tavaline praktika näitab, et renoveerimistööde käigus üldiselt ei osata riske näha ning seetõttu ei mõelda kindlustusele. „Ei arvestata, et ka objektile jäetud tööriistad ja ehitusmaterjalid on samuti väärtuslikud,“ kommenteerib IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist Gertu Karbus. Näiteks segumasin, mis nädalavahetusel töölisi ootama jääb või ladustatud soojustusmaterjal võib huvi pakkuda kellelegi kolmandale. „Tähele tuleb panna, et ehitusmaterjalide vargus on kodukindlustuslepingu alt hüvitatav, kui need asuvad lukustatud hoones ja kuuluvad kindlustusvõtjale,“ rõhutab IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist Gertu Karbus.

Kui ehitusjärgus majas rajatakse võimalused vee- ja elektriühendustele, siis on risk näiteks torustike ühendamise tõttu tekkivale veelekkele või põlengule. „Jälgida tasub ka omavastutusmäärasid, sest ehitustööde ajal toimunud kahjude korral võivad need kõrgemad olla,“ lisab Karbus.

Millal ja kas renoveerimistöödest teavitada?

Selleks, et kindlustusest mure korral abi oleks, peaksid tingimused vastama Sinu kodu tänasele olukorrale. Juhul, kui planeerid suuremahulisi ehitustöid, näiteks soovid korteri planeeringu avaramaks ehitada või katust vahetada, tuleks see kindlasti läbi rääkida ka kindlustusmaakleriga. „Tavapärasest remondist, näiteks siseviimistluse piires tehtud väiksemahulistest remonttöödest teada anda ei ole vaja,“ lisab Gertu Karbus.

Kindlustus ei vastuta omaniku kohustuste eest

Iga koduomanik peab jälgima, et nõutud hooldused tehnikale aga ka küttekolletele oleksid tehtud õigeaegselt. Näiteks juhul, kui korstnas oleva tahma tõttu tulekahju tekib, on kindlustusandjal oluline teada, kas korsten oli puhastatud vastavalt seadusele. „Paraku võib tekkida tõsine kahju ka hooldamata õhksoojuspumba tõttu,“ lisab Karbus. Kui kahjukäsitluse käigus selgub, et kahju tekkis kontrollimata seadme või küttekolde tõttu, siis võib kindlustus kahjude hüvitamist vähendada aga ka hüvitamisest keelduda. 

 Kas kindlustus hüvitab kasutusloata kodu kahjud?

Aasta lõpukuudel on meedias aktuaalseks saanud teemad seoses hoonete kasutuslubadega, mille olemasolu kinnitab, et kodu on ehitatud vastavalt projektile. Näiteks peab nii Sinu ahi, kui ka elektrisüsteem vastama nõuetele. Üldjuhul ei ole hüvitamine seotud kasutusloa olemasoluga, sest kahjud hüvitatakse vastavalt kindlustustingimustele. Kui kahju tekib ehitusvigadega küttesüsteemidest või ebakvaliteetselt paigaldatud katuse tõttu, siis hüvitatakse kahjud, mis tekkisid kodule, kuid hüvitiseta jäävad nii katus kui ka näiteks kogemusteta pottsepa poolt laotud ahi. „Küll aga on oluline, et hoonel oleks ehitusluba,“ lisab IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist.

Sinu kodukindlustus on siin!