Kas Sinu sõidukit ohustab sundkindlustus?

12. september 20192 minut(it) lugemist
Kas sinu soidukit ahvardab sundkindlustus

2019. aasta alguses rakendus liikluskindlustuse seaduses muudatus, mis mõjutab liikluskindlustuseta sõidukeid. Nii on ka IIZI kliendid tundnud suuremat huvi sundkindlustuse ja sellega seotud regulatsioonide kohta. IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht Triin Kääramees toob välja, millega arvestada tuleks.

Mis on sundkindlustus?

„Tegemist on LKF-i poolt tagatud automaatse kindlustuskaitsega registreeritud sõidukitele ja haagistele, mille suhtes on jäänud täitmata seadusest tulenev kohustus sõlmida liikluskindlustus,“ kommenteerib IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht. „Sundkindlustuse kindlustusandjaks on Eesti Liikluskindlustuse Fond ja sundkindlustuse makse on oluliselt kallim ning omavastutust rakendatakse summas 640 €,“ lisab Kääramees.

Millistel juhtudel sundkindlustus rakendub?

Sundkindlustus tekib sõiduki registreerimisel kui liikluskindlustus jäetakse sõlmimata, samuti kui sõiduki registrikande ajutine kustutamine lõppeb või kui peatatud registrikanne taastatakse liiklusregistris. Sundkindlustus tekib ka juhul, kui registreeritud sõiduki liikluskindlustuse lõppemisest möödub 12 kuud. „Oluline on teada, et kui leping lõppeb ning uueks perioodiks unustatakse kindlustus sõlmida, siis ei teki sundkindlustus kohe, vaid aasta möödudes ning kahju korral tasub põhjustaja kulud oma taskust,“ kommenteerib Kääramees.

„Liikluskindlustus on kohustuslik liiklusregistris registreeritud mootorsõidukitele ja haagistele, kuid kindlustama ei pea vana- või võistlussõidukit ja maastikusõidukina registreeritud ATV-d, mida liikluses ei kasutata,“ lisab sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht.

3 olulist meelespead

1. LKF ei väljasta kohe sundkindlustuse poliisi, vaid edastab esmalt teate e-kirja või tavakirjaga. Kui teatele ei reageerita, rakendub sundkindlustus esialgu 30 päevaks ning edaspidi pikendatakse 90 päeva kaupa nii kaua, kuni sõidukile on sõlmitud liikluskindlustus või sõiduk on registrist kustutatud.

2. Sundkindlustuse makseteatis saadetakse vastutavale kasutajale või sõiduki omanikule (kui tehnilises passis puudub vastutav kasutaja).

3. Sundkindlustus lõpeb automaatselt, kui sõlmitakse liikluskindlustus ning sundkindlustus ei takista liikluskindlustuse sõlmimist. Juhul, kui sõidukiga ei liigelda, tuleks kindlustus sõlmida üheks päevaks või sõiduk ajutiselt registrist kustutada.

Sinu liikluskindlustus on siin!