Fototehnika ja ka arvutid kuuluvad reisikindlustuse tingimuste järgi hinnaliste esemete hulka, mis peavad olema alati pideva isikliku järelvalve all. Neid ei tohi tavapagasiga lennukisse minnes ära anda ja tuleb alati võtta käsipagasiga kaasa. Vastasel korral kindlustuskaitse puudub.

Tähelepanu tuleb pöörata kindlustussummale. Kui pagasi osas on poliisile märgitud summa, siis see kehtib kogu pagas kohta. Kindlustusseltsid on aga ühe eseme kohta kehtestanud piirmäära. Näiteks hüvitatakse ühe üksiku eseme kohta 50% kogu pagasikindlustuse summast. See protsent võib olla kindlustusseltside lõikes erinev. Sellega tuleb arvestada pagasi kindlustuse summa määramisel.

Näiteks kui reisil on kaasas fotoaparaat, mille maksumus on 1000 eurot ja soov on, et see oleks kaitse all, siis tuleb pagasi summaks määrata 2 000 eurot. Kui fototehnika on kallim, ei pruugi tavapärane maksimaalne pagaskindlustuse summa olla enam aga piisav.

Mõningatel juhtudel on abi ka kodukindlustusest, kui kodu on kindlustatud koos varaga. Reisiplaanide korral aga tasuks kindlasti üle vaadata, millises piirkonnas kindlustusselts kaasasolevat kodust vara kindlustab (kas ainult Eestis või ka Euroopa Liidu piires või koguni kogu maailmas), kas kindlustussumma on piisav ning kas kaasasoleva vara kindlustus laieneb ka fototehnikale.

Kallis tehnika vajab eraldi kindlustust

Kalli fototehnika korral võib nii pagasikindlustuse kui ka kaasasoleva koduse vara limiidist puudu jääda – üldiselt on see suurusjärgus 1000-2000 eurot. Seega, kui tehnika on näiteks 5000 eurot, on võimalik juurde sõlmida juba eraldi aastane väikeelektroonikakindlustus. Oluline on koostada detailne nimekiri tehnikast (mark, mudel, seerianumber, väärtus, vanus), mille alusel kindlustusseltsid oma pakkumise saavad teha.

Ettevõte saab kindlustada tehnikat kas koos kogu ettevõtte muu varaga või eraldi väikeelektroonika kindlustuslahendusega. Varakindlustuse poliisid on samuti aastased kindlustuslepingud. Varakindlustuse lahenduse miinuseks on seltside piirangud vara vanusele ja ringiliikumise piirkonnale (nt ainult sülearvutitele või ainult EL-s). Seevastu kui väikeelektroonika lahendus kehtib seadme kasutamisel või transpordil kogu maailmas.

Kuna üha rohkem filmitakse ja pildistatakse ka droonidega, siis need siia alla ei kuulu ja tuleb eraldi kindlustada.

Lisaks on meie vahendusel võimalik erilahendustena leida kindlustuskatet ka kallitele muusikariistadele (nt Stradivarius), ehetele, kelladele jmt eksklusiivsetele esemetele, muuhulgas ka reisimise ajal. Sellises olukorras hinnatakse iga klienti, vara ja riski eraldi ning lahendused on samuti aastaseks perioodiks.

Võimalusi kalli vara kindlustamiseks on erinevaid. Seega soovitame kindlasti nõu pidada meie kindlustusspetsialistidega, et koos sobivaim lahendus leida!

Lugu ilmus 12.04.2017 Delfis!

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi
Võrdle kodukindlustuse hindu ja tingimusi