Kaugmeditsiin – uus suund tervishoiuteenuste osutamisel

26. mai 20202 minut(it) lugemist
Kaugmeditsiin uus suund tervishoiuteenuste osutamisel

Tänapäeva ühiskonnas muutub teenuste kättesaadavus online kanalites aina mugavamaks. Kontoritöötajad on massiliselt liikunud linnadest maale kasutades kaugtöö võimalusi ega pruugi kriisi lõppedes linna naasta. Kas kaugmeditsiinist saab uus suund tervishoius ja kindlustuses?

Oleme harjunud käima füüsiliselt arsti kabinetis, kuid tihti ei ole see tegelikult vajalik ega alati ka võimalik. Sageli on üllatav, et mitmete teenuste eest tuleb patsiendil endal tasuda. Eriti maapiirkondades on olnud probleemiks nii pere- kui ka eriarstiabi piiratud võimalused ja siin võib olla abi online lahendustest, mida soovitab piirangute tingimustes ka Terviseamet.

Kuigi Eesti tervishoiusüsteem oli seni võrreldes mitmete teiste riikidega paremas olukorras, vajatakse ka siin uusi lahendusi, et teenused oleksid kättesaadavamad ning kulud madalamad. Mitmed Eesti riiklikku raviteenust pakkuvad raviasutused käivitasid eriolukorra ajal võimaluse telefoni ja video teel abi saada erialadel, mis ei eelda arsti ja patsiendi füüsilist kokkupuudet. Eksperdid näevad kriisi järel konkurentsieelist just asjalikes IT-lahendustes ja teenuste automatiseerimises.

Eriolukord soodustas telemeditsiini arengut

Tervishoiuteenuste digitaliseerimine leevendab perearstide nappust ning hoiab kokku kõikide osapoolte aega. Lisaks leevendab see märkimisväärselt tervishoiusüsteemi koormust, sest erakorralise meditsiiniosakonda pöördumise asemel saadakse esmast nõu video teel nii õhtustel aegadel kui nädalavahetusel ning eriarsti konsultatsioonile pääseb oluliselt varem, kui riiklikud järjekorrad võimaldavad. See kõik on andnud võimaluse tervishoiuteenuste osutamiseks distantsilt ning soodustanud hüppelist arengut telemeditsiini valdkonnas. Samuti on loodud soodne pinnas tehniliste lahenduste ja kindlustuse sidumiseks. Vabatahtliku ravikindlustusteenuse pakkujad ei erista otsekontakti ja telesilla vahendusel ostutatud teenuseid ning kõik kulutused hüvitatakse vastavalt sõlmitud kindlustustingimustele.

Küsi nõu oma kindlustusmaaklerilt või kirjuta info@iizi.ee!