Kes vastutab jää- ja lumekahjude eest sõidukile või teisele inimesele?

6. detsember 20234 minut(it) lugemist
Kes vastutab jää- ja lumekahjude eest sõidukile või teisele inimesele?

Peale paksu lume kuuluvad talve juurde ka varem või hiljem räästasse tekkivad jääpurikad, mis kujutavad suurt ohtu nii jalakäijatele kui sõidukitele. Tuletame meelde, kuidas aitab lume- ja jääkahjude korral kindlustus.

Eestimaale saabunud pakane pakub küll palju rõõmu ent toob kaasa ka lisakohustusi lume- ja jääkoristuse näol. Kui lume koristamine tänavatelt tekib päevakorda koheselt, siis jääpurikad moodustuvad enamasti temperatuurikõikumiste tagajärjel muutudes kiiresti ohtlikuks räästa all liikuvatele inimestele. See sunnib taas meelde tuletama, kelle kohustus on lumi katuselt alla lükata ja jääpurikad likvideerida?

Kinnistuomanik vastutab lume, jää ja purikate õigeaegse eemaldamise eest

IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuhi Pille Pleesi sõnul on iga kinnistuomaniku kohustus hooldada oma kinnistut ja rõhutab, et lindiga piiramine ei vabasta õnnetuste korral kinnistuomanikku vastutusest.

Kinnistuomanik peaks tagama ka kõnniteede korrektse hoolduse, et ära hoida õnnetuid libisemisi. „Libedal teel kukkumine võib kaasa tuua näiteks luumurde ja rebendeid, kuid eakamaid võivad ees oodata veelgi tõsisemad vigastused,“ selgitab Pille Plees. Samuti võib kukkudes katki minna nutitelefon või kotis kaasas olev sülearvuti. Libeda trepi ja hooldamata majaesise tee eest vastutab maa omanik ja kannatanul on õigus kahju hüvitamisele.

Mis puudutab korteriühistuid, siis nende kohustus ja vastutus on ühistu katuste puhastamine, jääpurikate eemaldamine ja sealse territooriumi liivatamine. „Kui ühistu kohustust rikkunud ei ole, siis varakindlustuse olemasolul osa seltse hüvitab jää ja lume raskusest tekkinud kahjud hoonele, kuid osad mitte,“ selgitab spetsialist. Seega peab majaomanik või ühistu talvisel ajal olema pidevalt valvel ning kahjude ennetamiseks hoonet ja selle ümbrust korrektselt hooldama.

Raske lumi võib kodu katusele saatuslikuks saada

Kui lund on palju, siis võib sulailma korral ette olukordi, kus katuse konstruktsioon ei pea lume raskusele vastu. „Lume raskuse tõttu tekkinud kahju ei pruugi aga olla kindlustusjuhtum, sest omanik vastutab ise lume koristamise eest,“ toonitab spetsialist, et märja lume korral võib juba paarikümne sentimeetrine kiht lõhkuda katusekonstruktsiooni.

Tehnilise Järelevalveameti andmetel ohustab liigne lumekoormus eelkõige teras- ja puitkonstruktsioonidega kõrgehitisi, lameda katuse või väikese katusekaldega ehitisi ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Arvestama peaks, et lume eiramine katusel võib kaasa tuua nii õnnetused kui ka rahatrahvi.

Sõidukile kukkunud jääpurikate või lume tekitatud kahjud katab kaskokindlustus

Kui jääpurikas kukub autole, millel on kaskokindlustus, siis on autoomanikule tekkinud kahju hüvitatud ning nõue läheb esitamisele majaomaniku või korteriühistu vastu kindlustushüvitise ulatuses. „Kui korteriühistul või majaomanikul peaks olema vastutuskindlustus, siis kannab need kulutused tema vastutuskindlustuse kindlustusandja,” sõnab Plees, et vastasel korral tuleb kahjud ühistu rahakotist kanda, mis tähendab, et iga korteriomanik peab andma oma panuse kahju hüvitamiseks. Pleesi sõnul on igati mõistlikum ja soodsam investeerida korralikku majahooldusesse ja soetada vastutuskindlustus, kui hiljem omast taskust kahjusid kanda.

Kindlustusspetsialist paneb südamele, et talvisel ajal peaks jalakäija ka ise jälgima, et tema pea kohal toimuv oleks tervisele ohutu. Samuti võiksid autojuhid sõiduki parkimisel hoonete lähedusse veenduda, et sealne parkimiskoht on turvaline ning maja katuselt ei pudene lumekamakaid või jääpurikaid.

Kui õnnetus on juhtunud, tuleks see võimalusel fikseerida ja vajadusel politseisse või kiirabisse pöörduda. „Kui politsei juhtumiga ei tegele, siis enne sündmuskohalt lahkumist tuleks olukord üles filmida või pildistada tekkinud kahju ja hoone, mille katuselt jää või lumi sõidukile kukkus.
Nii saab kasko kindlustusandja esitada hiljem tagasinõude korteriühistule või majaomanikule.“

5 olulist lume koristamise meelespead:

  • Hinda olukorda ja oma võimekust – kas lume koristamisel piisab redelist või tuleb siiski katusele minna
  • Jälgi, et sinu tegevus oleks ohutu ja kasuta kindlasti turvavarustust
  • Arvesta katusele minnes ilmastikutingimustega, et mitte suurendada kukkumise riski
  • Vajadusel telli lumekoristustööd spetsialistidelt
  • Katust puhastades jälgi jalakäijate ja sõidukite liikumist ning taga ohutus. Piira koristustööde teostamisel ala ohulintidega