Kindlustusturg 2017: kasvavad hinnad ja mahud, uued ohud ja uued tooted

1. jaanuar 20155 minut(it) lugemist

IIZI Kindlustusmaakler prognoosib käesoleval aastal kindlustusturule 8-9 protsendilist kasvu, millest oluline osa tuleb liikluskindlustuse mahu ja hindade kasvu arvelt. Samas kasvavad ka reisi- ning kodukindlustuse mahud ning populaarsust kogub väikeste seadmete kindlustamine. Muutuv maailm sunnib kindlustajaid arvestama üha enam ka uute asjaoludega, nagu näiteks küberohud ning terrorismioht.

Liikluskindlustus

Kuigi liikluskindlustuse hind on vaikselt kerkinud juba 2015. aastast, siis märkimisväärne hinnatõus, keskmiselt 5-10%, on aset leidnud 2016. aasta juunist tänaseni. Tõus jätkub ka sel aastal. IIZI partnersuhete juhi Kaido Keppi sõnul on konkurents turul liikluskindlustuse hindu seni madalal hoidnud, kuid kuna 2016. aastal kannatasid kindlustusseltsid selle kindlustusliigi osas rekordilisi kahjumeid, on selge, et kindlustusfirmad otsivad võimalusi hindu tõsta.

Lähtudes IIZI klientide viimaste aastate ostukäitumisest, saame jälgida liikluskindlustuse keskmise makse tõusvat trendi. Lisatud joonisel allpool on näha eelmise aasta igakuiseid liikluskindlustuse makseid. Kui 2016. aasta alguses oli poliisi keskmiseks makseks 66.25 eurot, siis aasta lõpuks oli see juba tõusnud 78.22 euroni. Prognoosime hinna jätkuvat kasvu, mis annab kindlasti tunda ka tarbijate rahakotile.

Keppi sõnul on teatud liikluskindlustuse hinnatõus vältimatu, kuid parim viis leida endale sobiv pakkumine on kasutada kindlustusmaaklerite pakutavaid võrdluskeskkondi. Lähtudes IIZI klientide kogemustest on senine hinnatõus olnud neile väiksem, kui turu keskmine. Lepingu pikendamisel on võrdlemise ja maaklerilt nõu küsimise abil võimalik endale leida kas samas hinnavahemikus või minimaalsema hinnatõusuga liikluskindlustus.

Võrdle erinevate seltside liikluskindlustuse pakkumisi

Küberkindlustus

Eesti turul täna veel massilist küberkindlustuse ostmist ei toimu, kuigi pahavara rünnakuid esineb aina rohkem ja seda saavad tunda ka siinsed ettevõtted. Pea 90% kogu maailma küberkindlustuse turust toimib tänu USA rangetele regulatsioonidele. Peagi Euroopa Liidus jõustuva uue andmekaitseregulatsiooni valguses võib eeldada ettevõtete kasvavat vajadust kindlustuse ostmiseks tulevikus.

IIZI ärikliendi osakonna juhi Kaido Konsapi sõnul hakkavad ettevõtted peagi rohkem mõistma, mida nende andmed tegelikult väärt on ja kui suur on vastutus andmete eest. Sedamööda, kuidas ettevõtted näevad rünnakutega seotud reaalset kahju, muutub reaalseks ka firmade huvi selle kindlustusliigi vastu. IIZI poole pöördunutest tunnevad keskmisest suuremat huvi küberteema vastu just need ettevõtted, kellel on otseselt kokkupuude rünnakutega juba olnud. IIZI prognoosib 2017. aastaks esimesi suuremaid küberkindlustuse lepinguid ka Eestisse.  

Küberrünnakud ei puuduta mitte ainult tehnoloogiaettevõtteid, vaid kõiki ettevõtteid, kelle valduses on delikaatseid isiku- või finantsandmeid või kes kasutavad infosüsteeme ja veebilahendusi. Näiteks on ohustatud finantssektor, advokaadid, meditsiiniasutused, tootmisettevõtted, e-poed, kaubandusettevõtted (kliendikaardid), hotellimajandus, riigiasutused jne. Kui varakindlustuse kahju realiseerub näiteks tulekahju läbi, siis küberkindlustus realiseerub enamasti küberpahalase loata sissetungist ettevõtte süsteemidesse.

Rohkem infot küberriskide kindlustamise kohta

Terrorismikaitse

Tänase seisuga on reisikindlustuse terrorismikaitse olemasolu tarbijate jaoks muutunud väga oluliseks. Seepärast on ka kindlustusseltsid muutnud oma tooteid ning reisikindlustuse pakkumisel on terrorismi kaitse automaatselt lisatud meditsiiniabikindlustuse kaitsesse või lisakaitsena juurde valitav reisitõrkekaitse puhul. See ühtlasi tähendab seda, et reisikindlustuse maksed on teinud läbi ka hinnatõusu. Muutus hinnas võib olla keskmiselt 2 eurot poliisi kohta.

Näiteks on IIZI kalkulaatoris terrorismi kaitse reisikindlustuse meditsiiniabi kaitsele enamikel kindlustusseltsidel automaatselt juurde lisatud, ka neile, kellel on muidu toode eraldi juurde valitav. Siiski on ka erandeid kindlustusseltside seas, kes igat võimalikku terrrorismile viitavat juhtumit eraldi käsitlevad ja kelle hind antud kaitset ei sisalda. Siinkohal tasuks kindlustusseltside võrdlustabel tähelepanelikult üle vaadata, sest pakkumised võivad olla väga erinevad.

IIZI reisikindlustuse spetsialist Moonika Kaste kommenteerib, et terrorismi lisakaitse olemasolu kohta tuntakse oluliselt suuremat huvi. Kaste rõhutab, et  mida varem kindlustus on tehtud, seda rohkem on abi kindlustusest. Kindlustusjuhtum peab olema alati ettenägematu ja ootamatu olukord.

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi

Kodukindlustus

Kodukindlustuse mahud on vaikselt tõusmas, kuna inimesed on riskidest teadlikumad ning samas soovitakse kindlustada ka rohkemaid asju kui varem, näiteks erinevaid seadmeid. Samuti on järjest populaarsemaks muutumas vastutuskindlustus, mis kaitseb inimesi näiteks veeavariide ja muude sarnaste ootamatuste puhul, aidates katta ka naabritele tekitatud kahju.

Kodukindlustuse tootejuht Kaire Villmäe: “7-10 aastat tagasi sõlmisid kliendid kodukindlustust pigem panga kui enda jaoks. Täna suhtutakse kindlustusse teadlikumalt ning kui juba kindlustus tehakse, siis pigem koos lisakaitsetega”.

Võrdle kodukindlustuse hindu ja tingimusi

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!