Kindlustusturg 2017: liikluskindlustuse hinna trendid, kindlustusseltsid korrigeerivad vastavalt turule tingimusi, küberriskid aina aktuaalsemad

1. jaanuar 20154 minut(it) lugemist

IIZI Kindlustusmaakler prognoosib jätkuvalt keskmiste hindade tõusu kindlustusturule, võrreldes eelmise aastaga 8-9 protsendilist kasvu. Kõige enam on tarbijad saanud tunda liikluskindlustuse hinnataseme kõikumist. Muudatused toimuvad ka erinevate toodete tingimustes, millele soovitame edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Samuti ei saa mööda vaadata küberriskidest, mis üha enam puudutavad siinseid ettevõtteid.

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse turul on märgatav hinnataseme tõus toimunud juba 2016. aasta juulist. Kohe 2017. aasta alguses ehmatati rekordilise keskmise makse tõusuga, mis juuniks mõnevõrra allapoole on liikunud. Siiski jäävad keskmised hinnad oluliselt kõrgemaks võrreldes eelneva aastaga.

IIZI partnerettevõtete osakonna juhi Kaido Keppi sõnul on siin kindlasti oluliseks mõjutajaks kindlustusseltside varasematel perioodidel saadud kahju. Teisest küljest mõjutavad turu kasvu uute sõidukite müügi kasv ja liisingturu kasv. Statistikaameti andmetel on viimasel poolaastal kasvanud registreeritud uute sõidukite maht, arvuliselt üle 3 500 sõiduki on lisandunud võrreldes eelneva poolaastaga.

IIZI klientide viimase poolaasta ostukäitumise põhjal saame vaadata liikluskindlustuse keskmiste maksete trende igas kuus (hinnamuutused on lisatud joonisele). Kui aasta 2017 alguses tuli liikluskindlustuse eest tasuda keskmiselt 98.32 eurot, siis juuniks liikus keskmine makse 69.82 eurole. Vahe eelmise aasta hinnatasemega on märgatav, mis viitab ka asjaolule, et hindade muutused turul ei ole kindlasti veel läbi.
Kindlasti tasuks uueks perioodiks liikluskindlustuse valimisel kasutada kindlustusmaaklerite võrdluskeskkonda. Lepingu pikendamisel on võrdlemise abil võimalik leida kas samas hinnavahemikus või minimaalsema hinnatõusuga liikluskindlustus.

Võrdle erinevate kindlustusseltside liikluskindlustuse pakkumisi

Küberriskid muutumas igapäevaseks

Aasta 2017 esimene pool on mitmel korral näidanud küberrünnakute võimalikkust, kaugete maailma näidete kordumine on üha tõenäolisem ka siinsel turul. Mujal maailmas on küberkuritegevuse tõttu halvatud olnud nii meditsiinisüsteemid, ühistransport kui ka poed, kohvikud, pangad ja teised igapäevased teenused. Lisaks klientide ebamugavusele toob küberrünnak või õnnetus ettevõtte IT-süsteemidele kaasa ka otsesed rahalised kulud.

IIZI kindlustuseksperdi Helen Everti sõnul katab küberkindlustus peamiselt neli aspekti: hävinenud IT süsteemide taastamisel tekkivaid kulusid; kolmanda osapoole, näiteks kliendi, poolt nõutavaid kulusid; küberõnnetuse tagajärjel toimuva äri katkemise tõttu tekkiva kahjumi; kõige olulisemana kriisijuhtimise kulusid, mille puhul puudub omavastutus ning mille kulusid kindlustusfirma katab esimesest hetkest alates.

Hetkel Eesti turul veel massilist küberkindlustuse ostmist ei toimu, erinevalt teistest arenenud turgudest. Rünnakuid esineb aga aina rohkem ja need annavad tunda ka meie igapäevaelus.

Rohkem küberriskide kindlustamise kohta

Kaskokindlustus

Kindlustusseltsid on hakanud kaskokindlustuse kohustuslikke nõudeid üle vaatama ja tarbijate jaoks olukorda leevendama turvanõuete osas. Kui varasemalt oli enamus kindlustusseltside poolt ettenähtud nõue, et sõidukil peab olema lisaks töökorras immobilaiserile ka signalisatsioon, siis tänaseks on olukord vastupidine ja vähemuses on need kindlustusseltsid, kes nõuavad signalisatsiooni olemasolu.

Positiivne on ka see, et kaskokindlustuse hinnatase on võrdluskeskkonna kasutamisel IIZI klientide jaoks püsinud samas suurusjärgus viimastel aastatel.

Võrdle kaskokindlustuse hindu ja tingimusi

Kodukindlustus

Teadlikkus kodukindlustuse lisakaitsetest on turul kaasa toonud vaikse mahtude kasvu. Varasemalt vaid pankade jaoks tehtud kindlustus on nüüd oluline teadlikule kliendile ja tähelepanu pööratakse senisest enam poliisil olevatele lisakaitsetele.
See omakorda on muutnud kindlustusseltsid valvsaks massiliste nutiseadmete kahjude hüvitamise osas. Kindlustusseltsid on järk-järgult korrigeerimas hüvitamise nõudeid, mistõttu soovitame edaspidi tähelepanu pöörata, mis on tingimustes sees ja mis mitte.

Võrdle kodukindlustuse hindu ja tingimusi

Kindlustusharjumused

Tänased tarbijad on teadlikud erinevatest kindlustusvõimalustest. Teatud osas toob see aga kaasa ülekindlustamist, sest tahaplaanile jäävad tingimused ja kehtivad kaitsed. Nii võib tekkida olukord, kus mure võib olla lahendatav mitme poliisiga, kui tegelikult oleks piisanud vaid ühest.

Kindlustusmaakleriga nõu pidades saab selguse olemasolevate poliiside kui ka uute soovide osas. Nii on võimalik paremini oma kulusid kontrollida, et ei tekiks olukord, kus säästaksid olulise kindlustuskaitse pealt või teeksid topelt kindlustuspoliise.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!