Kindlustusturu ülevaade jaanuar-juuni 2016

1. jaanuar 20154 minut(it) lugemist

Eesti kahjukindlustusturg on stabiilselt kasvanud viimastel aastatel 6-7% aastas. Samasuguse kasvuga jätkub ka 2016. aasta esimene pool. Lähtudes statistikaameti kahjukindlustusturu andmetest anname ülevaate kindlustusturu hetke olukorrast ja tuginedes IIZI Kindlustusmaakler AS klientide ostukäitumisele vaatame üle olulised teemad tarbija seisukohast.

Kindlustusturg

Eesti kahjukindlustusturg on viimase viie aasta jooksul stabiilselt jagunenud 9 suurema kindlustusseltsi vahel, kellest viis suuremat kindlustavad osakaalult 80% või rohkem. Märkimisväärsete muudatustena on pigem toimunud ettevõtete ühinemisi (nagu näiteks PZU ja RSA). See aasta algas aga uue teistes lähiriikides suure tegija COMPENSA lisandumisega, kelle tegemiste ja turuletuleku mõju on näha mõne aja pärast täpsemalt. Selle aasta 6 kuuga on COMPENSA haaranud endale peaaegu 1% koguturust.

Selle eest on liikluskindlustuse turg teinud läbi suuremaid muudatusi. Nimelt jaguneb turg senisest ühtlasemalt üheksa suure turuosalise vahel ja kellelgi pole üksinda domineerivat turuosa. Turuosaliste võrdsustumine on toimunud aastal 2016 senise turuliidri IF kindlustuse arvelt, kelle positsioon turul on oluliselt vähenenud ja ERGO kindlustus on vaikselt tõusnud turuliidriks.

Kodukindlustuse osatähtsus kogu kindlustusturul on aasta-aastalt kasvanud, kuigi suuri muutusi ei ole veel märgata. Järjest rohkem kodusid on kindlustuskaitsega ja seda mitte ainult põhjusel, et laenuga ostetud kodude puhul seda pank nõuab. Kasvulootust annab ka asjaolu, et arenenud turgudel on kodukindlustus vähemasti sama suur kui mitte suurem kindlustusliik kui kaskokindlustus.

Märgata on, et Swedbank meelitab ligi järjest rohkem kodukindlustuse kliente ning selle aasta esimesel poolel on nad IF kindlustusest oma kogutud kindlustusmaksetelt mööda nihkunud. Väga väikese tõusu on teinud ka kodukindlustuse makse.

Mida teevad hinnad?

Liikluskindlustuse turgu vaadates, kindlustusseltside lõikes, on märgata hindade tõusutrendi ja võimaliku kasvu jätkumist. Kui üldistatult liikluskindlustuse hindade olukorda vaadata, siis tuginedes liikluskindlustuse kogutud maksetele ja liiklusregistris olevatele sõidukitele (mille kindlustamine on kohustuslik), on märgatav muutus olnud ca 4%. Vastavalt siis aasta 2014 ja 2015 on muutus olnud €168 pealt €184 peale.

Me oleme jälginud teatud trendi kujunemist kindlustusseltside liikluskindlustuse kogutud maksetes. Tõus algas eelmise aasta suvel ja on vaikselt jätkunud ka sellel aastal. Lisatud joonisel allpool on näha igakuised liikluskindlustuse maksed aastate lõikes. Võrreldavuse tagamiseks peaks kasvu vähendama turule lisandunud sõidukite proportsiooniga. Võimalik hinnatrend liigub samas rütmis.

Seevastu aga kui vaadata IIZI vahendusel tehtud kliendioste, siis on tarbijate kulutused püsinud kolmel viimasel aastal stabiilsena ja selle aasta esimesel poolel isegi keskmisest madalamale toonud.

Kuna kindlustusseltsid teevad oma hinnakalkulatsioonid sõidukitele küllaltki erinevate näitajate alusel, siis on oluline igaks kindlustusperioodiks võtta võrdlevad pakkumised, et muutustega samas tempos kaasas käia ja endale sobivaim lahendus leida.

IIZI kliendiostudele tuginedes ja keskmisi hindasid arvestades saame täheldada veel, et IIZI vahendusel ostetud kaskokindlustuse hinnad on tulnud tänu suurele konkurentsile alla. Kodukindlustuse keskmine makse on teinud sarnaselt turule kaasa tõusu. Keskmine reisikindlustuse makse on kevadperioodil olnud aastasest keskmisest madalamal.

Tuleviku teemad

Tänaste uudiste valguses, nii Türgis kui Nice’is toimunuga arvestades, on kindlustusseltsid asunud reiskindlustuse tingimusi üle vaatama ja vajalikke muudatusi tegema. Kindlustusseltside poolt pakutavad võimalused ja kindlustuskaitsed on hetkel terrorismi, sõja, kodusõja, rahutuste ja mässu puhul väga erinevad. Eelnevalt nimetatud ohtude käigus tekkinud juhtumid on kas täielikult välistatud või pakuvad üksikud kindlustusseltsid võimalust terrorismi kindlustuskaitset teatud ulatuses juurde osta (näiteks Bupa Global, Seesam, PZU, Gjensidige ja BTA).

IIZI spetsialistid soovitavad reisikindlustuse ostmisel terrorismi kaitsega tähelepanu pöörata kindlustuskaitsetele reisitõrke, pagasi ja meditsiiniabi juures, vaadata üle kindlustuse territoorium ja hüvitatavad summad. Kindlustusseltside poolt kehtestatud reeglid kindlustuspoliisi sõlmimisele võivad olla erinevate oluliste piirangutega.

Üldjuhul peab paika, et kui reisikindlustuse tingimusi muudetakse, siis muutuvad sellega koos ka hinnad. Mõju avaldab siin ka kindlustusseltsi kahjususe portfell tervikuna. Vastavalt sellele võivad hinnad ka jooksvalt muutuda. See puudutab ka terrorismiga seotud sündmusi ja tekkivaid kahjusid. Seega on pikas plaanis oodata reisikindlustuse hindade kasvu. Kui koheselt ei ole hinnamuutust märgata, siis võib põhjuseks olla ka oma turuosa hoidmise soov.

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim kindlustus siit!
Enne kindlustamist tutvu tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!