Klient on kuningas ka liiklusõnnetuses kannatada saanud sõiduki taastamisel

14. september 20224 min lugemist
Klient on kuningas ka liiklusõnnetuses kannatada saanud sõiduki taastamisel

Enamik teab kedagi, kes on oma sõidukiga liiklusõnnetusse sattunud, misjärel kuulnud lugusid sellest, kuidas ja kui kaua sõiduk remondis oli. Paraku pole need lood alati ootuspärase lõpuga, mistõttu tuletamegi meelde, millised on kahju korral kliendi õigused ja kuidas käib kliendile sobiva autoremonditöökoja valimine. Selgitusi jagab IIZI õigusvaldkonna juht Kaido Tropp.

IIZI on juba pikka aega pakkunud klientidele kahjuabi teenust, mille osutamise raames oleme kokku puutunud erinevate kahjudega seotud probleemidega. Neist peamised on seotud remondikoha valikuga ja tehtavate remonttööde ulatusega. Eriti on sellised mured võimendunud viimasel ajal, kui elukallidus on hakanud tõstma remonttööde hindu. Sestap ongi asjakohane juhtida tähelepanu kliendi õigustele seoses oma sõiduki taastusremondi korraldamisega.

Klient on tööde tellija

„Kõige suuremaks müüdiks, mis liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõidukite omanikke eksitab, on arvamus, et sõiduki taastusremonti peab korraldama kindlustusandja,“ ütleb IIZI õigusvaldkonna juht Kaido Tropp. Tegelikult määratleb seadus kindlustusandja rolli vaid taastusremondi arve tasumisega ja kui klient peaks seda soovima, siis abistama klienti taastusremondi korraldamisega tegelevate remonditöökodade leidmisel.

„Oluline on teada, et seaduse kohaselt on klient enda liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduki taastusremondi tellija ehk kahju korral on kliendil absoluutne õigus valida autoremonditöökoda, kelle teenuseid on ta harjunud kasutama ja kelle teenuse kvaliteeti ta usaldab,“ rõhutab Tropp.

Kuivõrd seaduse kohaselt on kindlustusandja kohustus piiratud sõiduki taastamise mõistlikke kuludega, siis tavapäraselt võtab kindlustusselts, lisaks kliendi eelistusele, võrdleva hinnapakkumise ka oma partnerettevõttest. „Kui pakkumine on samast hinnaklassist kliendi eelistusega, siis probleeme ei teki ja sõiduki remont saab kliendi poolt eelistatud ettevõttes kenasti alata,“ selgitab Tropp. Paraku tuleb ette ka juhtumeid, kus kindlustusandja ei taha nõustuda kliendi eelistusega, suunates kliendi ettevõttesse, kus remont on kindlustusandja arvates mõistlikum ehk teisisõnu odavam.

See toob meid jälle algusesse tagasi – klient on tööde tellija, kes sõlmib remondiettevõttega lepingu ning ka võimalikud pretensioonid tööde kvaliteedi osas saab esitada ainult klient. „Klient vastutab ja kannab ebakvaliteetselt teostatud tööde riski,“ toonitab ekspert.

Vaatamata sellele, et kindlustusandja jaoks on kahjude hüvitamine igapäevane tegevus ja ta omab rohkesti infot erinevate remondiettevõtete võimaluste ja tööde kvaliteedi kohta, ei tähenda see seda, et remondi teostamisel kindlustusandja poolt soovitatud remonditöökojas vastutaks sõiduki taastusremondi kvaliteedi eest kindlustusandja.

Tuletame veelkord meelde, et kindlustusandja roll on piiratud taastusremondi arve tasumisega.

Sõiduki remonti puudutav info peab olema kliendile avalik

Kui laual on kliendi eelistatud remondiettevõtte hinnapakkumine ja kindlustusandja poolt pakutud alternatiiv, siis tuleb neid sisuliselt võrrelda. Kui seltsidega tekivad lahkarvamused, oleks korrektne pakkumised detailselt läbi käia. “Kahjuks puutume kokku juhtumitega, kus kindlustusandja poolt eelistatud remondipakkumine on koostatud kahjustatud sõidukit nägemata ja pakkumuse detaile ei soovita kliendiga jagada,” selgitab Tropp ja lisab, et tegemist on ikkagi kliendi sõidukiga ehk kogu info, mis puudutab kliendi sõiduki remonti, peab olema kliendile avalikustatud.

“Rõhutan siinjuures, et kliendil on täielik õigus aru saada, mille arvelt kindlustusandja poolt eelistatud pakkumine on mõistlikum,” sõnab ekspert. Küllalt tihti on erinevuse põhjuseks mõni tähelepanuta jäänud detail või erinevate remondiettevõtete hinnangute erinevus, kas kahjustada saanud detail tuleb taastada või asendada. “Minu kogemus ütleb, et meetod, kus alternatiivsed pakkumused käiakse võrdlevana rida-realt läbi, aitab lahendada suurema osa erimeelsusi. Troppi sõnul tekib eriarvamusi kõige enam „peaaegu“ uute sõidukitega, kus erimeelsused tulenevad detailide taastamise versus uuendamise osas, see tähendab kliendi ootus on alati kahjustatud detail asendada, kuid kindlustusandja peab mõistlikuks selle taastamist.

IIZI soovitus:

„Sina olid sõiduki roolis liiklusõnnetuse hetkel, Sina juhid ja otsustad ka kahjustada saanud sõiduki taastusremondi protsessi,“ rõhutab Kaido Tropp soovitades soojalt kasutada seadusesse raiutud õigust esitada oma eelistus taastusremonti teostava ettevõtte osas. „Kui tekib arvamuste erisus kindlustusandjaga taastusremondi teostamise ja maksumuse osas, võta aeg erinevate pakkumuste analüüsimiseks ja vajadusel kaasa ekspert, kes aitab sul erinevate pakkumuste sisulisi detaile läbi käia.“

Sõiduki taastusremondi maksumus on kindlustusandja vaatest küll väga oluline aspekt, aga kliendil on seaduse jõul ja toel õigus jõustada enda eelistusi taastusremondi teostamise osas.

Alati olemas

Kahju on alati ootamatu

Kui see juhtub, siis võta meiega ühendust. Anname nõu ja aitame Sind lahendusele lähemale.

Helista 666 0300 Esita kahjuteade