Kodukindlustus aitab hoida häid suhteid naabritega

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

Minu kodu on minu kindlus! Kui kodu on Sulle kallis, siis kindlasti mõistad ka naabreid, kes enda kodu ja sealset vara armsaks peavad. Ükskõik kui hoolas Sa ka ei oleks, siis õnnetusi võib ikka juhtuda. Suurema kahju osaliseks võivad saada aga naabrid, mis ei rõõmusta päeva lõpus ühtki osapoolt.

Kodu saab kindlustada nii koguriskikindlustusega kui ka enda poolt valitud riskide vastu, näiteks veekahju, tulekahju, murdvargus jne. Täiendavalt saab juurde valida lisakaitseid – koduse vara, asenduselamispinna ja tsiviilvastutuse kindlustuse. Kuigi koguriskikindlustuse korral on kodu kindlustatud kõikide ootamatute ja ettenägematute sündmuste osas, mis ei ole välistatud kindlustusseltsi tingimustes, siis ei kaeta üldjuhul kahjusid kolmandatele isikutele. Seepärast soovitame kodukindlustust tegema hakates valida juurde tsiviilvastutuskindlustuse lisakaitse.

Tsiviilvastutuskindlustuse ehk eraisiku vastutuskindlustuse eesmärgiks on kahju tekitamise korral hüvitada tekkinud kahju kolmandale isikule ehk kannatanule. Kahjud võivad olla isiku- või esemekahjud, mille suhtes tekib kindlustatud isikul ehk siis Sul endal hüvitiskohustus naabri(te) ees.

Kodused õnnetused ja asjaajamised elust enesest

Enamlevinud õnnetused, mis kortermajades juhtuvad, on seotud veekahjudega. Näiteks purunenud veetoru tõttu ujutatakse üle Sinu elamine ja pahatihti ei pääse sellest kuiva nahaga ka naabrid. Lisaks sellele, et Su enda kodus valitseb kaos, tuleb muretseda ka naabrite heaolu ja kaasnevate kulude pärast. Rikutud võib saada nii siseviimistlus, kapid, mööbel kui ka kodutehnika. Kahju võidakse põhjustada korraga ka mitmele naabrile. Näiteks elades viiekordses majas viimasel korrusel võivad veekahjud ulatuda esimese korruseni välja.

Ülaltoodud olukorras on abiks kodukindlustus koos tsiviilvastutuskindlustusega. Kindlustuse abil saab korda nii Sinu enda elamine, kui ka naabrite kodu. Sinu kanda jääb ainult omavastutuse osa tasumine.

Kodukindlustuse alla minevad varaga seotud kahjud võivad juhtuda ka väljapool koduseinu. Näiteks lapsed sõidavad jalgrattaga maja ees ja kogemata kriibivad seal parkivat autot või hoopis lendab pall mänguhoos naabri aknasse. Samuti saavad hüvitatud koduloomade poolt põhjustatud kahjud kolmandatele isikutele.

Mida kindlustuspakkumiste juures vaadata?

Kodukindlustuse pakkumised võivad kindlustusseltsiti väga palju erineda. Enne kindlustuse tegemist tuleks üle vaadata, milliste riskidega on pakkumises arvestatud ja millised katted on sealt puudu.

Mõned kindlustusseltsid pakuvad kinnisvara ja eraisiku vastutust koos, mille alla kuulub ka lemmikloomade põhjustatud kahjud kolmandale isikule. Kindlasti ei soovita me valida kindlustust ainult makse suuruse põhjal. Tähtsaim on siiski just kindlustuskaitse, mille valid ja ka omavastutuse suurus.

Soovitus! Kodukindlustust tegema hakates, pea nõu kindlustusspetsialistiga, kes aitab leida sobivaimad lahendused ja vajalikud kaitsed, mis arvestaksid just Sinu soovide ja koduga!

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim kodukindlustus >>
Enne kindlustamist tutvu kodukindlustuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi.