Koolivaheajal perele reisikindlustuse tegemisel tea, mis on oluline

1. jaanuar 20156 minut(it) lugemist

Kui kaua oodatud koolivaheaja puhkusereis perega hakkab lähenema, siis soovitame enne teele asumist vaadata üle reisikindlustuse vajadused. Reisikindlustus saad teha kohe, kui on teada reisile minevad inimesed, täpsed kuupäevad ja tehtud esimesed maksed piletite või majutuse eest. Kui jätta reisikindlustuse sõlmimine viimasele hetkele, siis võib tekkida olukord, kus kindlustusjuhtum saabub juba enne poliisi sõlmimist. Näiteks võib laps haigestuda vahetult enne reisi algust. Reisikindlustus ei kehti juhtumite osas, mis on juba toimunud. Tegemist peab olema alati ootamatu ja ettenägematu olukorraga.

Milline reisikindlustus ikkagi valida?

Tähtis on teada, et kindlustus peab kehtima kogu perioodi alates päevast, mil lahkute Eestist kuni päevani mil jõuate koju tagasi. Selle vastu eksivad üllatavalt paljud, sest poliisi kuupäevadele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Ootamatu olukord võib aga aset leida juba enne pika lennureisi algust näiteks Riias või Helsingis. Sellisel juhul ei ole kindlustusseltsil hüvitamise kohustust.

Samuti tuleb olla hoolas piirkonna määramisel. Euroopa osas eristatakse kahte põhilist piirkonda: Euroopa koos Türgi ja Egiptusega ning Euroopa ilma Türgi ja Egiptuseta. Siia nimekirja võib olenevalt kindlustusseltsist lisanduda ka Tuneesia. Isegi kui reisil läbitakse neid riike vaid ümberistumiseks, siis tasub see ära märkida. Kogu maailma kui piirkonna valimisel hinnastatakse eraldi USA ja Austraalia sihtkohta. 

Kui ei ole kindel, mis piirkonda täpselt riik kuulub, siis tasub alati valida suurem piirkond, sest nii on riskid eksimise korral kaetud. 

Reisile minnes on soovitatav teha korraga üks reisikindlustuse pakett. See tähendab, et lisaks meditsiiniabikindlustusele on valitud juurde reisitõrke- ja pagasikindlustus. Viimane soovitavalt ikka  kõigile pereliikmetele, sest näiteks lastelgi on kaasas pagas, mis vajab kaitset. Nii välistad olukorra, kus lastele hädavajalike asjade soetamiseks tehtud kulutusi ei hüvitata. 

Pagasikindlustuse summa peaks olema tegelik pagasi väärtus, kindlasti peaks selle summa sisse arvestama ka kohvri ja koti maksumuse. 

Kui kaasas on kallimad esemed (arvuti, fotoaparaat), siis tasub olla tähelepanelik ja valida vajadusel kõrgem kindlustuskaitse. Hinnalised esemed nagu fototehnika, arvutid, dokumendid tuleks alati võtta käsipagasisse, need peavad olema kindlustatud isiku pideva ja vahetu järelevalve all. Kui need antakse ära tavalise pagasina, siis kindlustusselts kaitset ei paku. 

Igal kindlusseltsil on tingimustes kehtestatud nimekiri esemetest, mille kahjustumist nad paraku ei hüvita, näiteks kergesti purunevad esemed, joonised, loomad, sularaha, pangakaardid jne. Muudel juhtudel kehtib pagasikindlustuse kaitse kogu reisi ajal, sealhulgas olles sihtkohas. Pagasikindlustusele pakutakse ka lisakaitset, mis hüvitab reisi eesmägist lähtuvalt pagasi hilinemisel oluliste riiete, jalanõude ning spordivarustuse rentimiskulu vastavalt tingimustes kehtestatule. See ei asenda loomulikult oma pulmakleiti, suusavarustust või ülikonda aga on siiski abiks olukorra kiirel lahendamisel. 

Reisitõrke alt pakutakse kaitset reisi ära jäämise-, lendude hilinemise- ja reisi katkemise korral. 

Selle kaitse  kogusumma võiks olla sama suur kui reisile tehtud kulutused. Kokku tuleb arvutada piletid, majutus ja muud kulutused (nt autorent, kontserdipiletid). 

Kui reisiplaanides tuleb ette muutusi seoses transpordi hilinemisega ja tänu sellele ei jõua enam jätkulennule, on tegemist reisitõrke juhtumiga. Tavareisitõrke alt on hüvitatav hilinemine, mis on tingitud tehnilisest rikkest või halvast ilmast. Mõnel juhul kuulub siia alla ka hilinemine, mis on tingitud lennugraafiku muudatustest enne reisi algust. Hüvitatakse tehtud kulutused uutele piletitele või nende ümbervahetamisele. Kui on hilinemine aga tingitud loodusõnnetusest, streigist või pankrotist, siis peab olema valitud reisitõrke lisakaitse. 

Suurtele reisisõpradele, kes reisivad aasta jooksul rohkem kui ühel korral välisriiki, soovitame kaaluda korduvreiskindlustuse sõlmimist. See kehtib ühe aasta, on natuke soodsam kui mitu ühekordset reisi ja ei pea muretsema ootamatute reisiplaanide korral. Poliisi sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata õige piirkonna valikule ja sobivatele kaitsetele, et see sobiks enamikele reisidele, mis aasta jooksul toimuvad. 

Millises olukorras on abiks ravikindlustuskaart ja millal reisikindlustus? 

Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestel, kes viibivad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ajutiselt. Nad saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatutega. Arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal. Ravikindlustuskaarti saab tellida tasuta riigiportaalist www.eesti.ee

Euroopa Ravikindlustuskaart ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi. Paljudes Euroopa riikides on valdavalt erameditsiin, kus Euroopa Ravikindlustuskaart kahjuks ei kehti. Kaardiga ei ole kaetud järgmised kulutused: arsti visiiditasu erakliinikus, haigla voodipäevaraha, vajaminevate ravimite maksumus ja haige erakorraline transport Eestisse. 

Meditsiiniabi pakuvad kindlustusseltsid erinevas suuruses kaitsega. Kindlasti tuleks kõrgem kaitse valida kogu maailma piirkonna puhul, samuti kui tegeletakse spordiga või füüsilise tööga. Meedias on olnud korduvalt näiteid juhtumitest, kus tõsise õnnetuse puhul näiteks 30 000€ suurusest kaitsest ei piisa, näiteks kui on vaja kannatanu Eestisse transportida. Kulutused võivad suureks minna suusamäel juhtunud õnnetuse korral kannatanu mäelt helikopteriga raviasutusse toimetamisel jne. 

Arvestama peab ka krooniliste haigustega. Nende puhul rakendavad seltsid piiranguid. Meditsiiniabile välisriigis on seltsid kehtestatud krooniliste haiguste puhul rahalise piirangu (tavaliselt kuni 1 500€). 

Mida teha kahjujuhtumi korral? 

Reisikindlustuse kahjust tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel. Seda võib teha ka kohe peale juhtumi toimumist juba reisi ajal. Teatada võib telefoni, faksi või e-posti teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Ühendust tuleb võtta kindlustusseltsiga, kelle poliis reisikindlustuse sõlmimiseks valiti. Vajalikud kontaktid on poliisil kirjas. Ka on kirjas rahvusvahelise koostööpartneri number. 

Meditsiiniabi saamiseks tuleb koheselt pöörduda arsti poole. Eelistada tuleks riiklikku haiglat, kus arstile esitada Euroopa Ravikindlustuskaart. Kui tegemist on kuludega, mis ei kuulu selle kaardi alusel hüvitamisele, siis tuleb esmalt tasuda ravi eest ise. Alles tuleb hoida kõik arsti paberid ja tasumist tõendavad dokumendid. Hiljem läheb neid vaja kindlustusseltsile esitamiseks. 

Kui endal ei ole reisil olles vaba raha, et tasuda ravi eest, võib kasutada rahvusvahelise koostööpartneri teenust, mis on välja pakutud kindlustusseltsi poolt. Koostööpartneri kaudu jõuavad raviarved otse seltsi ja need tasutakse juba Sinu eest. 

Lennu hilinemisel tuleb küsida lennufirma tõend hilinemise ja selle põhjuse kohta. Tõendamiseks sobib ka pilt tabloost, kus on kirjas info lennu hilinemise kohta. Kindlasti tuleb alles hoida paberid hilinemisest tekkinud lisakulutuste kohta (majutus, uued piletid). 

Kui pagas on rikutud või hilinenud on samuti vajalik lennufirma tõendit. Pagasi kahjustumisel on hea teha pildid rikutud pagasist. Lennufirmad on enamasti abivalmis tõendite väljastamisega pagasi hilinemise ja rikkumise kohta. Kõik dokumendid on alati parem korda ajada kohapeal ja ilusti alles hoida. Hiljem pika vahemaa tagant seda teha on raske ja küllaltki aeganõudev.

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim reisikindlustus >>
Enne kindlustamist tutvu reisikindlustuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660. 

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20-protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, Nupp_Liitun-Uudiskirjaga
siis suurepärane võimalus selleks on IIZI uudiskiri.