Krediidikindlustus – kas lahendus ekspordi suurendamisel?

22. aprill 20242 minut(it) lugemist
Krediidikindlustus - kas lahendus ekspordi suurendamisel

Krediidikindlustus võib olla väärtuslik abivahend ettevõtetele, kes seisavad silmitsi ekspordimahu kahanemise ja uute turgude keerukusega. Kuidas?

Eesti majandus seisab silmitsi väljakutsetega, eriti ekspordi mahu vähenemise ja uutele turgudele sisenemise keerukusega. Majanduskeskkonna muutused, globaalse turu ebastabiilsus ning poliitilised riskid võivad suurendada ettevõtjate jaoks maksejõuetuse ohu ja ebakindlust.

IIZI krediidikindlustuse spetsialisti Eeva Arnoveri sõnul annab krediidikindlustus annab ettevõtjatele võimaluse kaitsta end kahjude eest, mis tulenevad ostja maksejõuetusest või maksetähtaegade ületamisest. Nii saavad ettevõtted teha julgemaid valikuid müügiprotsessis ning otsida uusi kasvuvõimalusi. „Lisaks sellele võib krediidikindlustus olla oluline tegur uutele turgudele laienemisel, kus ettevõtted puutuvad kokku erinevate maksetavade ja poliitiliste riskidega,“ lisab Arnover.

Poliitiliste riskide korral, nagu riiklikud regulatsioonid või välisvaluuta kõikumised, võib krediidikindlustus pakkuda vajalikku kaitset, et tagada ettevõtetele stabiilsus ja kindlus ka keerulistel aegadel.

Kuidas krediidikindlustus töötab?

Krediidikindlustus hõlmab pikaajalisi makseviivitusi ja pankrotijuhtumeid, eraldi kokkuleppel ka poliitilisi riske. Arnoveri sõnul on oluline arvestada, et kindlustuskaitse alla ei kuulu tehingud eraisikute, avaliku sektori või ettevõtete grupisisesed tehingud. Kindlustusandjad toetavad võlgade sisse nõudmise protsessi, millest eduka tulemuse korral saab ettevõte hüvitatud ka omavastutuse osa. Kindlustuskaitset antakse tavapäraselt kuni 90% ulatuses kindlustatud limiidist.

Krediidilimiit määratakse iga ostja põhiselt ning kui ostjate finantsseis muutub või tekivad probleemid maksekäitumises, siis krediidilimiite vähendatakse või erandkorras peatatakse. IIZI kindlustusmaakleri sõnul annab see krediidikindlustuse sõlminud ettevõttele kiire tagasiside konkreetse ostja krediidimüügi vähendamiseks.

Kindlustada saab kogu krediidiportfelli, erikokkuleppel konkreetseid piirkondi või riike ja tehinguid üksikute suurte ostjatega. IIZI kindlustusmaakleri Eeva Arnoveri sõnul on meie pikaajaline praktika näidanud, et häired maksekäitumises võivad tekkida väga kiiresti ning areneda problemaatilisteks isegi finantsiliselt tugevate rahvusvaheliste ettevõtete puhul.

Koostöö maailma suurimate krediidikindlustusandjatega (Allianz Trade, Atradius ja Coface) tagavad laiad võimalused kliendi riskidele vastava kindlustuskaitse pakkumisel. Leiame sobiva lahenduse ka kohalikult turult, eriti üksikostjate osas.