Krediidikindlustuse olulisus Eesti ettevõtjatele

26. aprill 20243 minut(it) lugemist
Krediidikindlustuse spetsialist: krediidikindlustuse olulisus Eesti ettevõtjatele

Miks on krediidi kindlustamine Eesti ettevõttele oluline?

Eesti ettevõtjad seisavad ekspordi suunal silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas maksejõuetuse riskidega. Eriti mängib see rolli väikestele ja keskmise suurusega ettevõtete osas, kellel finantsvõimalused rohkem piiratud ning kellel suuremad kahjud või maksehäired jalad alt löövad.

Kredexi mullune statistika näitab, et Eesti peamiste eksporditurgude majanduslik seis on halvenenud, kajastades välispartnerite pankrottide suurenemist ja maksehäirete arvu kasvu 40% võrra. Keskmine kahjuhüvitise suurus oli ligi 51 000 eurot. Suur osa kahjujuhtumitest oli seotud ostja ootamatu pankrotiga. Majanduslikult ja poliitiliselt keerulistel aegadel on krediidikindlustus rohkem kui lihtsalt kindlustus.

Maandada saab ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske

Tihti võib juhtuda, et keskendutakse väliskaubandusele ja unustatakse koduturgudega seotud riskid. On oluline mõista, et ka kodumaistel tehingutel võivad tekkida makseviivitused või võlgnevused, mis võivad ettevõtte rahavoogusse olulise löögi anda. Õnneks on olemas lahendusi ka selleks, et kaitsta end kodumaise müügiga seonduvate suurte krediidiriskide eest.

Krediidikindlustus kui konkurentsieelis

Pikemad maksetähtajad või kaupade ja teenuste müümine suuremas mahus annab ilmselge konkurentsieelise. „Riskivaba kauba müümine nii olemasolevatele, kui ka uutele ostjatele on turul kindlaks eeliseks,“ lisab Arnover.

Fookus põhitegevusel ja äril

„Krediidivõime hindamise, partneri taustakontroll ja riskide juhtimine kaob lõputust tööde nimekirjast, sest selle teeb ära kindlustus,“ kommenteerib Arnover ja lisab, et see võimaldab keskenduda ettevõtte põhitegevusele. Nõuded ostjate vastu moodustavad üldjuhul suure osa ettevõtte varadest, mis tähendab, et tasumata nõue võib ohustada ettevõtte likviidsust – kindlustus aitab täita kohustusi võlausaldajate ees.

Turvaline kliendibaasi kasvatamine

„Eesti on väike nagu konnatiik ei öelda asjata ja on selge, et ambitsioonikamad ettevõtted teavad, et suurem tulu tähendab ka suuremat kliendibaasi,“ kommenteerib IIZI krediidikindlustuse spetsialist. Kindlustus võimaldab kliendibaasi kaudselt kasvatada ning vaadata ka riskantsemate, kuid potentsiaalsete klientide poole. Ettevõtjal on turvatunne olukorras, mil klient maksetega hätta jääb, arve tasumisega viivitab või sootuks maksmata jääb.

Julgus laieneda rahvusvahelisele turule

Krediidi kindlustamine annab ettevõtjatele kindluse ja turvatunde oma tegevust rahvusvahelisele turule viia. „Kindlustus aitab vähendada ettevõtte kapitali sidumist võlgnevustesse ja parandab likviidsust, võimaldades saada laene ja finantseerimist madalama intressimääraga,“ lisab IIZI krediidikindlustuse spetsialist Eeva Arnover. Samuti annab kindlustus potentsiaalsetele klientidele ja partneritele signaali, et ettevõte on valmis riske maandama ning pakub kindlustunnet nende äritehingutele.

Arnover toob välja, et krediidikindlustus võib olla eriti kasulik rahvusvahelise äritegevuse kontekstis, mil ettevõtted tegutsevad erinevates riikides, kus kehtivad erinevad õiguslikud ja majanduslikud tingimused. Uutele turgudele laienemisel võivad ettevõtjad kokku puutuda erinevate riiklikke regulatsioonidega, valuuta kõikumiste ja poliitiliste muudatustega. „Poliitiliste riskide tagajärjel võib osutuda võimatuks kaupade eest tasumisele kuuluvat summat kätte saada, kuid krediidikindlustuse puhul on võimalik antud riski maandada,“ nendib Arnover.