RIA küberpööre: IIZI Kindlustusmaakleriga samasse gruppi kuuluv CERTAINITY lisati teenusepakkujate nimekirja

9. mai 20242 minut(it) lugemist

Kuni 2.septembrini saavad ettevõtted taotleda EAS/Kredexi küberpöörde toetust, et auditeerida ja parandada oma ettevõtte infosüsteemide turvalisust.

Riigi Infosüsteemi Ameti eksperdi Seiko Kuiki sõnul on ettevõtetel suur huvi küberpöörde toetuse vastu ning praeguseks on ettevõtjate küberturvalisuse tõstmise toetust saanud pea 40 ettevõtet. Kaheosalise toetus abil saavad ärid esmalt leida puudused oma infosüsteemides ja siis juba küsida toetust arendustegevusteks. Mõlema tegevussuuna puhul tuleb ettevõttel kanda pool teenuse kogumaksumusest (esimese puhul on toetus kuni 10 000 €, teisel kuni 50 000 €).

„Ettevõtted saavad seda toetust kasutada põhjaliku küberturbe hinnangu rahastamiseks ja küberturbe taseme tõstmiseks vajalike sammude astumiseks. Küberpöörde toetus on väga kasulik ka ettevõtetele, kes plaanivad osta küberkindlustust, kuid kellel on raskusi vajalike küberturbe meetmete rakendamisel,“ ütles CERTAINITY juhatuse liige Ulrich Fleck.

IIZI toetab igati, et ettevõtted küberturbega tegelevad ja hea, et grupis on olemas oma küberturbe teenuseid pakkuv partner, kes saab aidata ka Eesti ettevõtteid.” Audit on hea sisend ja eeltöö küberkindlustuse ostmiseks, sest see tagab, et võimalikud turvanõrkused on tuvastatud ja sobilikud küberturbe meetmed rakendatud. Lisaks tekitab see suurema huvi kindlustusturgudel, et parematel tingimustel kindlustust pakkuda,” märgib IIZI finantsriskide kindlustuse spetsialist Helen Evert, kes aitab ettevõtteid igapäevaselt küberkindlustuse lahendustega.

Tutvu toetusega Riigi Infosüsteemi Ameti veebilehel.