Küberriskide pärast peaksid muretsema juba täna

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

Euroopa Liidu riikides võetakse sel aastal vastu uued nõuded andmete töötlemiseks. Senisest põhjalikumaks muutuvad andmekaitsega seotud regulatsioonid. Ettevõtetele tähendab see suuri muudatusi, eriti kui tegeletakse märkimisväärse hulga isikuandmetega ja see mõjutab omakorda kõiki eraisikuid ning nende heaolu. Küberriskide kindlustamine on üks võimalus, kuidas kaitsta enda ettevõtet ja kogutavaid andmeid.

Peale seaduse jõustumist on suurima riskiga ettevõtted, mille igapäevane tegevus sõltub erinevatest infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest või mis koguvad inimeste isiklikke andmeid (terviseandmed, muu isiklik info), olulisi finantsandmeid (krediitkaardi info, raamatupidamine). Ettevõtte üks olulisemaid varasid on andmed, tihi isegi olulisem kui füüsiline vara. Seega peavad andmed olema hästi hoitud, ka Sinu enda andmed.

Mida rohkem on meie igapäevane elu seotud andmetega, seda suuremad on ka kaasnevad riskid kahjude osas. Näiteks saab juhtumitena välja tulla olukorrad, kus häkitakse e-poodi sisse, millega tekitatakse kahju või muutub e-poodi kasutamine võimatuks; levitatakse delikaatseid inimeste terviseandmeid või isikuandmeid; krediitkaardiandmed satuvad valedesse kätesse; varastatakse sülearvuti olulise infoga; arvutiviirus hävitab ettevõtte tegevuseks olulised andmed jne. Küberkuriteod on kasvav kuriteoliik, mille eest pole kaitstud ükski ettevõte.

Küberriskide kindlustuse poliis pakub ulatuslikku kaitset ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste taastamiseks või parandamiseks kahjujuhtumi korral olenemata kahju põhjustest. Lühidalt katab küberriskide kindlustus ära varakindlustuse, äri katkemise kindlustuse ja vastutuskindlustuse need välistused, mis puudutavad andmete, it-süsteemide jmt seotud kahjusid. Hüvitatakse otsesed kahjud ja nõuded, muuhulgas riskijuhtimise ja õigusabikulud.

Rohkem infot küberriskide kindlustamise kohta >

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi.