Kui reisil ei lähe kõik nii nagu oli plaanitud

1. jaanuar 20156 minut(it) lugemist

Elu on täis üllatusi ja õnnetused võivad juhtuda meist igaühega, igal pool ja igal ajal. Parim, mis enda valmisolekuks teha saab, on kindlustada end ebameeldivate üllatuste eest. Õnnetusi ei saa küll ära hoida, kuid nende tagajärgede ja kaasnevate mõjudega on lihtsam toime tulla kui oled kindlustatud.

Reisikindlustuse kahjust tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel. Seda võib teha ka kohe peale juhtumi toimumist veel reisil olles. Teatada võib telefoni, e-posti, faksi teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Ühendust tuleb võtta kindlustusseltsiga, kelle poliis reisikindlustuse sõlmimiseks valiti. Vajalikud kontaktid on poliisil kirjas. Seal on ka kirjas rahvusvahelise koostööpartneri number.

Meditsiiniabi saamiseks tuleb koheselt pöörduda arsti poole. Eelistada tuleks riiklikku haiglat, kus arstile esitada Euroopa Ravikindlustuskaart. Kui tegemist on kuludega, mis ei kuulu selle kaardi alusel hüvitamisele, siis tuleb esmalt tasuda ravi eest ise. Alles tuleb hoida kõik arsti paberid ja tasumist tõendavad dokumendid. Hiljem läheb neid vaja kindlustusseltsile esitamiseks.
Kui endal ei ole reisil olles vaba raha, et tasuda ravi eest, võib kasutada rahvusvahelise koostööpartneri teenust, mis on välja pakutud kindlustusseltsi poolt. Koostööpartneri kaudu jõuavad raviarved otse seltsi ja need tasutakse juba Sinu eest.
Tuletame meelde, et Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Ravikindlustuskaart ei kata kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi. Paljudes Euroopa riikides on valdavalt erameditsiin, kus Euroopa Ravikindlustuskaart kahjuks ei kehti. Kaardiga ei ole kaetud ka järgmised kulutused: arsti visiiditasu erakliinikus, haigla voodipäevaraha, 100% ulatuses kõigi vajaminevate ravimite maksumus ja haige erakorraline transport Eestisse. Loe lisaks Ravikindlustuskaardi kohta siit.

Reisitõrke kindlustusjuhtumiteks on reisi ärajäämine, hilinemine või katkemine vastavalt tingimustele. Nagu ikka kindlustuse puhul peab olema tegu ootamatu ja ettenägematu sündmusega. Kindlasti ei tohi kindlustuspoliisi sõlmimisel olla juhtum juba toimunud (oled juba haigestunud) või selle toimumine olla vältimatu. Sellisel juhul selts kaitset ei paku. Samuti ei paku selts katet oma hooletuse puhul (äratuskell ei helisenud).
Lennu hilinemisel tuleb küsida lennufirma tõend hilinemise ja selle põhjuse kohta. Streigist, pankrotist, loodusõnnetusest põhjustatud hilinemine on kaetud reisitõrke lisakaitse alt. Siin tavaline reisitõrge kaitset ei paku.
Tõendamiseks sobib ka pilt tabloost, kus on kirjas info lennu hilinemise kohta. Kindlasti tuleb alles hoida paberid hilinemisest tekkinud lisakulutuste kohta (majutus, uued piletid).

Pagasikindlustus. Kui pagas on rikutud või hilinenud on vajalik saada lennufirmalt tõend. Pagasi kahjustumisel on hea teha pildid rikutud pagasist. Lennufirmad on enamasti abivalmis ja väljastavad üldiselt probleemideta tõendi pagasi hilinemise ja rikkumise kohta. Kõik dokumendid on alati parem korda ajada kohapeal ja ilusti alles hoida. Hiljem pika vahemaa tagant seda teha on raske ja küllaltki aeganõudev. 

Mõned soovitused elust enesest

  • Reisikindlustus ei kehti juhtumite osas, mis on juba toimunud. Tegemist peab olema alati ootamatu ja ettenägematu olukorraga. Näiteks võib laps haigestuda vahetult enne reisi algust. Seega ära jäta kindlustamist viimasele hetkele, sest kindlustusjuhtum võib saabuda siis enne poliisi sõlmimist.
  • Tähtis on teada, et kindlustus peab kehtima kogu perioodi alates päevast, mil lahkute Eestist kuni päevani mil jõuate koju Eestisse tagasi. Selle vastu eksivad üllatavalt paljud, sest poliisi kuupäevadele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Ootamatu olukord võib aga aset leida juba enne pika lennureisi algust näiteks Riias või Helsingis. Sellisel juhul ei ole kindlustusseltsil hüvitamise kohustust.
  • Meditsiiniabi pakuvad kindlustusseltsid erinevas suuruses kaitsega. Kindlasti tuleks kõrgem kaitse valida kogu maailma piirkonna puhul, samuti kui tegeletakse spordiga või füüsilise tööga. Meedias on olnud korduvalt näiteid juhtumitest, kus tõsise õnnetuse puhul näiteks 30 000€ suurusest kaitsest ei piisa, näiteks kui on vaja kannatanu Eestisse transportida. Kulutused võivad suureks minna suusamäel juhtunud õnnetuse korral kannatanu mäelt helikopteriga raviasutusse toimetamisel jne.
  • Arvestama peab ka krooniliste haigustega. Nende puhul rakendavad seltsid piiranguid. Meditsiiniabile välisriigis on seltsid kehtestatud krooniliste haiguste puhul rahalise piirangu (tavaliselt kuni 1 500€).
  • Hinnalised esemed nagu fototehnika, arvutid, dokumendid tuleks alati võtta käsipagasisse, need peavad olema kindlustatud isiku pideva ja vahetu järelevalve all. Kui need antakse ära tavalise pagasina, siis kindlustusselts kaitset ei paku. Igal kindlusseltsil on tingimustes kehtestatud nimekiri esemetest, mille kahjustumist nad paraku ei hüvita, näiteks kergesti purunevad esemed, joonised, loomad, sularaha, pangakaardid jne.

Meelespea! Reisikindlustus on mõistlik teha kohe, kui on teada reisile minevad inimesed, täpsed kuupäevad ja tehtud esimesed maksed piletite või majutuse eest. Kui jätta reisikindlustuse sõlmimine viimasele hetkele, siis võib tekkida olukord, kus kindlustusjuhtum saabub juba enne poliisi sõlmimist.

Loe ka teisi samal teemal olnud uudiseid:
Koolivaheajal perele reisikindlustuse tegemisel tea, mis on oluline
Reisile kaasa ravikindlustuskaart ja reisikindlustus
Inimeste teadlikkus reisikindlustusest ja selle vajalikkusest on oluliselt tõusnud

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim reisikindlustus >>
Enne kindlustamist tutvu reisikindlustuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660. 

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20-protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi.