Kuidas käituda praamil toimunud liiklusõnnetuse korral?

20. juuni 20233 minut(it) lugemist
Kuidas käituda praamil toimunud liiklusõnnetuse korral?

Suvisel ajal on praamiliiklus tihe. Kuidas praamil toimunud liiklusõnnetuse korral käituda ning millisest kindlustusest on abi?

Eestimaa saared on armastatud sihtkohad aastaringselt, kuid enim tõuseb külastatavus ikka suviste puhkuste ajal. Juba tänavu mais reisis parvlaevadega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel kokku 198 850 reisijat ja 99 998 sõidukit. Maikuu sõidukite arv purustas aga senise maikuu rekordi, sest võrreldes 2022. aasta maiga kasvas reisijate arv 5% ja sõidukite arv 2%. Ja suvekuud on veel ees.

Paraku tõuseb koos autoreisijatega tõenäosus ka parvlaeval juhtuvateks liiklusõnnetusteks, mistõttu on oluline meelde tuletada, mida sellises olukorras peale hakata.

Liikluskindlustusest ei pruugi abi olla 

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kehtib maismaal. Liikluskindlustuse seaduse alusel on regulaarliinil sõitvatele parvlaevadele peale- ja mahasõitmine võrdsustatud teeliiklusega (LKindlS §8 lg2 p 1) ning probleemide lahendamine käib samamoodi kui tavapärases liiklusolukorras juhi poolt põhjustatud õnnetuse korral.  

Peale- või mahasõidul võib toimuda ka laadimisprotsessist tingituid juhtumeid (näiteks kõrgest merevee tasemest tulenev rambi asetus vigastab sõidukit jms), mille tulemusel saab vigastada vaid üks sõiduk. Need juhtumid fikseerib laeva meeskond ja menetleb mereohutusjuht. 

Kui liiklusavarii toimus sadama alal kahe sõiduki vahel ja inimesed viga ei saanud, menetleb juhtunut kindlustusselts kohustusliku liikluskindlustuse raames. Oluline on informeerida juhtunust ka sadama teenindusspetsialisti. 

Kui õnnetus leidis aset laeval (nt uksega löök teise sõiduki pihta, peegli murdmine, mootorratta ümber kukkumine, teiselt tekilt alla sõites piirde või teise sõiduki pihta sõitmine, teisele sõidukile peale vajumine), siis informeeri juhtunust laevameeskonda esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui laevast sadamaalale maha sõites. Juhtum fikseeritakse koos laevameeskonnaga ja hilisemaid pretensioone ei ole võimalik asitõendite puudumise tõttu aktsepteerida. 

Laeva meeskond edastab info juhtumi kohta mereohutusjuhile menetlemiseks. Juhtum on tavapäraselt avatud 3 kuud. Kui selle aja jooksul juhtumit ei lahendata, pikendatakse menetluse aega. 

Parvlaevale sõites järgitakse praami meeskonna juhiseid, kes näitavad kätte õige sõidurea ja paiknemise, kuid olles oma kohale jõudnud vastutab juht ohutu manööverdamise eest ise. 

Kaskokindlustus katab sinu sõidukile tekitatud kahjud

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mis pakub kaitset enamlevinud kahjude vastu. Kui praamil saab viga üksnes sinu enda auto, korvab kahju kaskokindlustus. „Parvlaeval sõidukit kahjustades on abi kaskokindlustusest, mis tagab kahju hüvitamise olenemata õnnetuse põhjustajast,“ kommenteerib IIZI sõidukikindlustuse tootearendusjuht Kristiina Kivilaan, kelle sõnul on kõige olulisem õnnetusjuhtum korrektselt fikseerida. “Kaskojuhtumi korral tee pildid nii sündmuskohast kui kahjudest ning esita kahjuteade mugavalt IIZI kodulehel,” soovitab Kivilaan, et kasko olemasolul on parvlaeval toimunud kriipimised, mõlkimised, kokkupõrked ja muud sarnased kahjud sinu sõidukile oleksid kaetud kaskokindlustusega, kuid tasuda tuleb vaid kokkulepitud omavastutus. 

Parvlaevale sõites pea meeles: 

  • Järgi jätkuvalt liiklusreegleid, märke ja teekattemärgistusi. Samuti veendu manöövrite ohutuses, sest sõidukeid on palju, kuid ruumi vähe. 
  • Sõidukiirus autotekil on piiratud (5 km/h), kasuta tekil käsipidurit ja praamile sõites jälgi meeskonna korraldusi. Pea meeles, et omal soovil sõidurada vahetada ei tohi, sest lisaks ohutusele arvestab meeskond sinu sõiduki kaalu ja suurusega ning vastavalt sellele sätib su õigele rajale.  
  • Liigu praamile või sellelt maha vaid vastavalt meeskonna märguannetele. 
  • Praamil on kitsas – arvesta sellega nii sõites kui uksi avades! 

Arvuta kaskokindlustus

Turu laiem valik. Vali kasko, mis töötab!