Maakodu ja suvila kindlustamine

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

Paljude linnainimeste elu keerleb puhkehetkedel maakodude ja suvilate ümber. Kes põgeneb linnamüra eest maale suvilasse, kes sõidab vanavanemate juurde. Selleks, et meil oleks kindel paik ootamas, tasub mõelda kindlustamisvõimaluste peale.

Maja

Suvilat ja maakodu saab kindlustada erinevate ootamatute olukordade vastu. Ükskõik kui hästi me proovime erinevaid olukordi ennetada, siis õnnetusi võib ikka juhtuda. Näiteks tulekahju (möödakäija hooletu suitsetamine, äike, elektrilühis jne), tormikahju (puu kukub katusele, aknasse jne), veekahju (torustiku lõhkemine jne), vandalism (varaline kahju jne).

Kindlustamise korral kehtivad tavapärased põhimõtted, mida suuremad on kaitsed ja väiksem omavastutus, seda kõrgem kindlustusmakse. Samas on oluline, et kindlustus arvestaks Sinu soovide ja vajadusega ning kahju korral selleks ka abi oleks. Kindlustuspakkumisi võrreldes tasuks vaadata hinnast kaugemale, millised riskid on pakkumises sees. Hinnatundlikuma majapidamise puhul on heaks nipiks suurendada omavastustust, kuid riskide osas valida siiski võimalikult lai kindlustuskate.

Maakodu ja ka suvila kindlustusmakse kujunemisel mängivad rolli mitmed asjaolud. Ühtmoodi tähtsad on tegurid, kas tegemist on alalise või mittealalise elukohaga, mis on hoone konstruktsioon ja ehitusmaterjal, ehitus- ja renoveerimisaasta, pindala, hoone asukoht ja ka näiteks kui kaugel on esimene tuletõrjekomando. Kui tegemist on maal paikneva talumajaga, milles elavad püsivalt inimesed, siis on see võrdväärne ükskõik millise teise kodu kindlustamisega. Alaliseks elukohaks peetakse maja, kus viibitakse üle poole aastast ehk enamuse oma ajast. Suvila või maakodu, kus viibitakse ainult nädalavahetuseti või 1-2 suvekuud klassifitseerub mittealaliseks elukohaks ja neile kehtivad eraldi nõuded kindlustuses.

Maakodu kindlustamisel on oluline hoone renoveeritus. Aegu näinud, poolenisti lagunenud ja renoveerimata hooneid ei ole kindlustusseltsid varmad kindlustama. Üldjuhul vajab täpsustamist ka küttesüsteemi, elektrisüsteemi, torustiku, katuse korrasolek. Pakkumise küsimisel tuleb kasuks pildimaterjali olemasolu, et anda edasi vahetu ülevaade kindlustatavast pinnast ja saada võimalikult hea pakkumine.

Kui tegemist on ajutiselt kasutatava elamispinnaga on oluline välistada kõikvõimalike ootamatute kahjude tekkimist kinnisvaral, mis seisab järelvalveta. Kindlasti tuleb lahkudes lülitada välja elekter, lasta tühjaks veetorud ja välistada muud kahjusid põhjustavad tegurid, mida saab ära hoida (veetorud külmuvad lõhki, lühis elektrijuhtmetes, loodusjõud (tormituuled, vihm, äike jne).

Kindlustusseltside pakkumised maakodude kindlustamisel on väga erinevad. Mõned kindlustusseltsid pakuvad paremaid lahendusi mittealalise elukoha (suvila, maakodu) kindlustamiseks juhul, kui oled alalise elukoha nende juures juba kindlustanud. Kindlasti on ülioluline pöörata tähelepanu just kindlustustingimustele ning võrrelda peale kindlustusmakse ka kindlustusseltside poolt pakutavat kindlustuskaitset ja tingimustes sätestatud välitusi. Lihtsa ja kiire ülevaate riskidest, välistustest, omavastutuse suurusest ning kindlustusmaksest seltside lõikes saab igaüks kiirelt kätte IIZI kodulehelt. Lisaks aitab meie kodukindlustuse spetsialist mõista erinevate katete ja välistuste olulisust just Sinu kindlustushuvist lähtuvalt.