Maanteeamet: Kas Sinul ja Su lähedastel on helkur küljes?

1. jaanuar 20152 minut(it) lugemist

Maanteeamet alustas septembri lõpul kaheksateistkümnendat liiklusohutusele pühendatud kampaaniat, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu endi nähtavaks tegemisele liikluses. Selleks palutakse kõigil kontrollida, kas nad on end kaasliiklejatele nähtavaks teinud ning helkuri riiete külge riputanud. 

Lisaks teavitustööle jaotab Maanteeamet ka tänavu koostöös vastutustundlike kindlustusettevõtete ning Politsei- ja Piirivalveametiga märkamatuks jäävatele jalakäijatele ja jalgratturitele üle 125 000 helkuri. Helkureid jaotatakse läbi koolituste ning politsei patrullautodest pimeda ajal ohusituatsioonis olevatele jalakäijatele ja jalgratturitele. Sel aastal aitab teavutustööle ja helkurite jagamisele kaasa ka IIZI Kindlustusmaakler. Alates novembrikuust on võimalik kontoritest ja esindustest üle Eesti saada kaasa helkur, mida palutakse koheselt riietele kinnitada.

Maanteeameti helkurikampaania kestab septembri lõpust aasta lõpuni. Inimeste teadlikkus helkuri vajalikkusest on üsna kõrge, ent siiski tuleb pimeda saabudes selle kandmise vajadust taas meelde tuletada, kuna jätkuvalt saab pimedal ajal Eestis surma palju jalakäijaid, kellest vaid mõni üksik kannab õnnetuse toimumise ajal helkurit.

Maanteeameti statistika andmetel toimus 2013. aastal Eestis jalakäijatele 349 otsasõitu. Kokku hukkus õnnetustes 23 jalakäijat, neist pimeda ajal 15 inimest, kellest omakorda 12 ei kandnud helkurit. Tänavuse aasta üheksa esimese kuuga on toimunud 253 jalakäijale otsasõitu. Õnnetustes on hukkunud 14 jalakäijat, neist pimedal ajal 6 inimest, kellest 5 ei kandnud helkurit.

Ööd on meil pikad. Muuda end nähtavaks ja ohutut liiklemist!
Vaata Maanteeameti helkurikampaania teleklippi: 

  • Sõidukijuht märkab ilma helkuri või muu valgusallikata liiklejaid lähitulede valgusvihus alles 30 meetri kauguselt, mis on võrdne 50 km/h liikuva sõiduki peatumisteekonnaga.
  • Korraliku helkuriga jalakäija ja nähtavaks tehtud jalgrattur on sõidukijuhile lähitulede valguses nähtavad juba 130-150 m kauguselt, andes piisavalt aega hoogu maha võtta, et jalakäijast või jalgratturist ohutult mööduda.
  • Helkurit on soovitatav kanda sõiduki tuledega samal kõrgusel, s.o põlvekõrgusel ning kindlasti keha sõiduteepoolsel küljel.
  • On väga oluline, et rippuv helkur jope või mantli allserva alt välja ulatuks ning oleks nähtav võimalikult mitmest küljest.
  • Helkur on vajalik ka linnatänavail, kus tänavavalgustus ei ole kõikjal sugugi piisav.